Račianska 190, 835 26 Bratislava

ŠTVRTÁCI od 8.2.2021 nenastupujú!

Vážené kolegyne a kolegovia, žiaci.

V zmysle odporúčania REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BRATISLAVA hlavné mesto,
SOŠ polygrafická od 8.2.2021 pokračuje v dištančnom vzdelávaní všetkých ročníkov. Z tohto dôvodu bude škola uzatvorená do odvolania. O ďalšom postupe Vás budeme informovať.

https://www.ruvzba.sk/aktuality/skoly_ba_kraj.pdf

Ing. Roman Šíp, PhD.

riaditeľ