Račianska 190, 835 26 Bratislava

Súťaž MOJA ILUSTRÁCIA – VYHODNOTENIE!

Stredná odborná škola polygrafická vyhlásila a zorganizovala 10. ročník súťaže pre 8. a 9. ročníky základných škôl pod názvom MOJA ILUSTRÁCIA. Téma súťaže bola inšpirovaná obľúbenou knihou.

Práce posudzovala odborná komisia:
Ing. Judita Fӧldesová – zástupkyňa riaditeľa školy pre TV, odborná učiteľka
Mgr. art Barbora Molnárová – výtvarná pedagogička a odborná učiteľka

Za účasť žiaci získali body do prijímacieho konania.

Odborná komisia posudzovala tematické spracovanie, vypovedaciu hodnotu, náročnosť a kvalitu návrhu, výtvarnú a estetickú stránku a ocenila výtvarné práce nasledovne:

  1. miesto: Stela Kosztolányiová
  2. miesto: Vanesa Vandriaková, Dean Kuzmáni
  3. miesto: Milan Šmahovský, Patrik Bako