Račianska 190, 835 26 Bratislava

SÚŤAŽ – SOŠP

SOŠ polygrafická organizuje: “súťaž KOMIX”.
Nakresli príbeh na tému “SPIDERMAN JE MÔJ SPOLUŽIAK” a najvtipnejší komix bude odmenený.

Prácu pošli do 15. apríla 2020 na adresu: Račianska 190, 835 26 Bratislava s názvom “SÚŤAŽ komix”, alebo ju pošli na e-mail: molnarova@polygraficka.sk.

Uveď základné informácie: meno, vek a názov školy.
Súťaž je určená pre 8. a 9. ročníky ZŠ.

Za účasť na súťaži získaš body do prijímacieho konania na SOŠ polygrafickú.