Račianska 190, 835 26 Bratislava

Termíny v šk. roku 2020/2021

13.4.2021
8.00 hod on-line klasifikačná porada za 3. štvrťrok (utorok)

3.5.2021
Určenie klasifikovaných predmetov

6.5.2021
Uzatvorenie klasifikácie (štvrtok)

4.-6.5.2021
Komisionálne skúšky (utorok – štvrtok)

10.5. 2021
Koncoročná klasifikačná konferencia pre 4. ročníky.

11.-12.5.2021
Odovzdávanie učebníc, školských skriniek, internátu (utorok, streda).

14.5. 2021
Ukončenie školské roka 2020/21 pre 4. ročníky.

18.5.2021
Kontrola výsledných známok v predmete IČ MS, schválenie predsedom ŠMK.

19.5. 2021
Zverejnenie a oznámenie výsledkov administratívnej maturity žiakom.

21.5.2021
Termín na odvolanie sa žiakov voči výsledku administratívnej maturity.

14.5. 2021
Dátum vystavenia vysvedčenia.

20.5.2021
Tlač maturitných vysvedčení a dokumentácie.

21.-25.5.2021
Overenie správnosti maturitných vysvedčení a dokumentácie zo strany predsedu školskej maturitnej komisie a riaditeľa školy.

7.-8. 6. 2021
Ústna forma IČ maturitnej skúšky z ANJ B2 (pondelok – utorok).


Rozdelenie odovzdávania dokumentácie žiakom a vysporiadanie záväzkov zo strany žiakov voči škole 10.6.2021 (štvrtok):
učebňa 001 – 4.G – Ing. J. Mularčíková
učebňa 205 – 4.GMA – Ing. E. Fialová
učebňa 222 – 4.GMB – Mgr. art. B. Molnárová
učebňa 004 – 4.TMT – Mgr. Hudec
M. Švorcová – Preberanie internátnych izieb
S. Hrabovská – Preberanie šatňových skriniek