Thomas Bewick

Anglický rytec a autor prírodopisu. Je považovaný za inovátora rytia do dreva. Na rytie použil drevený špalík z tvrdého dreva odrezaný naprieč letokruhmi a využil rydlá na kov. Dosiahol vyššiu kvalitu zobrazovania obrazových predlôh.