Račianska 190, 835 26 Bratislava

Trienále plagátu v Trnave

Dňa 21.09.2018 sa triedy II.GMB, III.G a IV.G so svojimi učiteľkami odborných predmetov zúčastnili na X. ročníku výstavy Trienále plagátu v Trnave.

Táto medzinárodná súťažná prehliadka patrí medzi obľúbené podujatia našich žiakov a odborných učiteľov. Po krátkej prechádzke cez historické centrum mesta sme prešli exponáty súťažných prác v priestoroch galérie Jána Koniarka. Potom sme sa presunuli do priestorov synagógy, kde boli vystavené ocenené diela. Plagáty boli riešené rôznymi technikami, návrhy sú z roka na rok modernejšie a paleta umelcov sa stále rozširuje v medzinárodnom merítku. Účasť na tejto príjemnej exkurzii nám darovala veľa nových inšpirácií… 

bty
bty