ÚRAD VLÁDY, ďakujeme!

ĎAKUJEME
Úradu vlády SR za podporu pri nákupe vyrezávacieho plotra.
Škola sa týmto zariadením priblížila k reálnym výrobným podmienkam porovnateľným u zamestnávateľov. Žiaci našej školy tak majú možnosť učiť sa konštrukciu obalov a súčasne kontrolovať svoje návrhy. Celý proces je doplnený digitálnym tlačovým strojom.