Račianska 190, 835 26 Bratislava

UTEČENCI, MIGRANTI, AZYLANTI

Dňa 20.2.2019 v aule školy pracovníčky Migračného úradu MV SR spravili prednášku a následnú diskusiu na tému Utečenci, migranti, azylanti. Študenti si spravili konkrétnejšiu predstavu o tom, kto je migrant, kto sa pokladá za utečenca a aké podmienky musia splniť azylanti, aby mohli v našej krajine žiť. Získali prehľad, ako reálne vyzerá situácia príchodu utečencov a migrantov do EÚ a na Slovensko. V závere prednášky prednášajúca zdôraznila, že nejde o utečeneckú krízu, ako v mé

diách často prezentujú, ale o migračnú. Veď v minulosti ľudia tiež odchádzali z domova, aby si našli lepšie životné podmienky.

V diskusii na tému Máme mať strach z cudzincov? sa skonštatovalo, že mnohé názory podsúvajú ľuďom médiá a je dobré, aby sme poznali kultúru iných krajín. Tým sa vyhneme mnohým násilnostiam, ale ako skonštatoval jeden zo študentov – tretiak, aj oni sa musia prispôsobiť nám.