Račianska 190, 835 26 Bratislava

Voľné miesta na druhé kolo prijímacieho konania na šk. rok 2021/2022

Študijný odbor                                                                počet voľných miest

3431 M 02 Grafika tlačovín                                        10 miest

3446 K Grafik tlačových médií                                  9 miest

34557 K 00  Operátor tlače                                        7 miest