Račianska 190, 835 26 Bratislava

Výnimočná hodina angličtiny

Naši žiaci mali možnosť zúčastniť sa dňa 2.12.2020, špeciálnej hodiny angličtiny, kde sa virtuálne stretli s mladou Indkou Pushpanjali. Na začiatku prezradila pár vecí o sebe – pochádza z Bangaloru, kde aj vyštudovala univerzitu, momentálne žije vo Frankfurte a venuje sa práci s deťmi.

Pokračovala pár informáciami o geografii Indie a jej kultúrnych pamiatkach. Tu už sa rozprúdila debata, žiaci písali jednu otázku za druhou a Pushpanjali sa snažila každú jednu detailne a zrozumiteľne zodpovedať. Priblížila nám indickú kultúru, mentalitu, náboženstvo, zvyky a dokonca aj počiatky vzdelávacieho systému. Debata trvala až 2 hodiny, napriek tomu je určite mnoho vecí, o ktorých by mohla v súvislosti s Indiou rozprávať. Dúfame teda, že budeme mať ešte niekedy možnosť stretnúť sa s ňou a vypočuť si viac!