Výučba je prerušená do 27.3.2020

Od 9.3.2020 do 27.3.2020 prerušujeme výučbu pre epidemologickú situáciu na Slovensku. Nepedagogickí zamestnanci prídu normálne do práce.

Sledujte web a sociálne siete školy aj naďalej pre prípad ďalších informácií.

Na základe záverov dnešného rokovania krízového štábu BSK v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou je usmernenie:

Vzhľadom na to, že sa na viacerých školách vyskytli podozrenia, že niektorí zo žiakov (na iných školách) mohli prísť do kontaktu s osobami, ktoré boli pozitívne testované a bola u nich potvrdená nákaza novým koronavírusom,

Bratislavský samosprávny kraj prerušuje vyučovanie od pondelka 9. 3. 2020 do piatku 27. 3. 2020.

Prerušenie sa týka stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, základných škôl na Dunajskej ul.  a na Teplickej ulici, aj osemročných gymnázií, netýka sa základnej školy v Malinove (pre SOŠ záhradnícku platí nariadenia ako pre ostatné stredné školy v kraji).

Preventívne opatrenie sa týka aj bazénov – na Drieňovej, Tomášikovej a na Pántoch.

Informácie pre rodičov, ako postupovať pri dávke ošetrovné v prípade podozrenia na koronavírus nájdete na stránke Sociálnej poisťovne a na našej stránke https://bratislavskykraj.sk/zamestnanie/ .

Odporúča sa realizovať vyučovanie e-learningovou formou.

Počas týchto dní je nevyhnutné dôsledne vydezinfikovať všetky priestory školských budov, aby sa tým eliminovalo šírenie nákazy.

Ostávajú v platnosti aj všetky predchádzajúce opatrenia a odporúčania.

O ďalšom vývoji Vás budeme priebežne informovať.

Cieľom tohto usmernenia nie je vyvolávať paniku a znepokojenie, naopak, máme záujem na tom, aby sa predišlo šíreniu nákazy a aby sme ochránili nielen žiakov, ale aj zamestnancov našich škôl a školských zariadení.

Ďakujeme za pochopenie.