VÝUKA NA DIAĽKU A TERMÍNY!

Žiaci budú v nasledujúcich dňoch dostávať zadania (napr. e-mailom, Edupage…) a výučba bude prebiehať diaľkovo! ZADANIE UROBIŤ MUSIA TAK, AKOBY BOLI V ŠKOLE. So svojím pedagógom komunikujú primárne e-mailom, prípadne telefonicky. V prípade, že sa k žiakovi zadanie na daný deň nedostane, je jeho povinnosťou vyzistiť si od spolužiakov a priamo nakontaktovať svojho triedneho učiteľa, učiteľa predmetu a majstra odborného výcviku. Toto nie sú prázdniny, výučba normálne prebieha, len musíme byť všetci doma izolovaní. Pre odovzdávanie praktických prác svojím pedagógom a majstrom odborného výcviku odporúčame používať http://drive.google.com (vytvoríte si tam zložku, ktorej odkaz na zdieľanie zašlete svojmu pedagógovi) – Pedagógovi bude stačiť kliknúť na odkaz, ktorý ste mu zaslali a hneď uvidí obsah zložky, ktorú ste mu zazdieľali. Vopred ďakujeme za bezproblémovú komunikáciu a prajeme si pevné zdravie.

‼️TERMÍNY‼️
(prípadná zmena termínov závisí od epidemologickej situácie na Slovensku)
Písomné maturity ZRUŠENÉ!!! (SLj, Aj, Mat)
Praktické maturity 20.4.2020-24.4.2020
Klasifikačná porada 20.5.2020 (uzatvorenie štvrtákov)
Akademický týždeň (štvrtáci) 25.5.2020
Ústne maturity – 1.6.2020 – 5.6.2020
Projektová maturita 20.4.2020 (odovzdanie sa upresní, pravdepodobne 20.3.2020)