Račianska 190, 835 26 Bratislava

William Ged

Anglické zdroje uvádzajú Williama Gedoma za vynálezcu stereotypie. Myšlienkou bolo vynájsť taký proces vyhotovenia tlačovej formy, aby sa nemusela skladovať olovená sadzba a písmo sa mohlo podľa potreby opätovne použiť. Tlačiarňam, ktoré nemali technológiu stereotypie, vznikli ďalšie náklady v dôsledku nedostatku olovených písmen na iné účely, zatiaľ čo z nich boli vyhotovené tlačové formy. Tieto formy čakali na vytlačení a až následne bolo možné písmo opätovne použiť. Vydavatelia, ktorí nesprávne predpovedali predaj, boli nútení pre ďalšie vydania uhradiť novú tlačovú formu. V prípade vypredania titulu, tlačiareň musela znovu vytvoriť sadzbu, z ktorej sa titul dal vytlačiť.

Technologicky sa vytvorila sadzba. Z nej sa tlakom do špeciálneho kartónu vyhotovila matrica. Tá slúžila ako podklad pre odliatie rovinného alebo oblého stereotypu.

Prvé stereotypovanie sa zrejme použilo pri tlači Biblie. Dokonca je možné, že tento proces bol už v pätnástom storočí použitý Johannesom Gutenberom alebo jeho dedičmi.

Viac sa dozvieš na http://tlacove-techniky.polygraficka.sk/william-ged.html