Račianska 190, 835 26 Bratislava

William I. Ludlow

Vynálezca rovnomenného stroja Ludlow, na ktorom sa ručne sádzali titulky. Stroj umožňoval odlievať okrem písma aj linky, ornamenty a výplnkový materiál. inštaláciou stroja sa zabezpečilo zásobovanie sadziarní výplnkovým a písmovým materiálom. Materiál sa väčšinou odlieval v prútoch z ktorých sa sekal na požadovanú dĺžku.