deň otvorených dverí

Utorok, 11. októbra 2016 sa na našej škole uskutočnil DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ. Rodičia a žiaci základných škôl sa oboznámili s vyučovacím procesom na hodinách teoretického a praktického vyučovania, ako aj s možnosťami zamestnania sa v praxi po ukončení štúdia na SOŠ poloygrafickej.
Prínosom bola aj prítomnosť firmy Merchyou, ktorá sa zaoberá distribúciou a tlačou textilu.
Vysoká účasť a záujem žiakov zo základný škôl nás veľmi teší a potvrdzuje kvalitu štúdia na našej škole.
Presvedčte sa sami.