Račianska 190, 835 26 Bratislava

Vyhlásenie o prístupnosti

Stredná odborná škola polygrafická má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo https://polygraficka.sk

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

  1. 1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
  • podčiarknutie hypertextových odkazov v internetovom prehliadači Edge
  • absencia niektorých, najmä archívnych, alternatívnych textov pri obrázkoch
  • video záznamy neobsahujú titulky a audiokomentár (nahraté vopred)
  • niektoré tabuľky nemajú definovanú hlavičku
  • niektoré archívne PDF skeny (formuláre, zmluvy) neobsahujú textovú alternatívu

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 28. 8. 2021.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 8. 9. 2021.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade zistenia nesúladu prístupnosti na školskom webovom sídle https://polygraficka.sk, obráťte sa na sekretariát Strednej odbornej školy polygrafickej, kontaktný e-mail: skola@polygraficka.sk.

Ďalšie potrebné kontakty sú dostupné na stránke „KONTAKTY“.

V prípade potreby dodáme materiály ku ktorým potrebujete prístup a na školskom webovom sídle ste ich nenašli (napr. z dôvodu chyby alebo archivácie).

Správcom obsahu a technickým prevádzkovateľom webových sídiel je Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, 835 26 Bratislava, skola@polygraficka.sk, +421-2- 49 20 92 20.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk