Deň otvorených dverí

Dňa 18.10.2022 vás pozývame do priestorov SOŠ polygrafickej na adrese Račianska 190, 835 26 Bratislava

Deň otvorených dverí 2022