Ponuka výroby

VYTLAČÍME VÁS K PROSPERITE

Kontakt: skola@polygraficka.sk

Polygrafická škola v Bratislave má v oblasti podnikateľských aktivít v polygrafickej výrobe už viac ako 60-ročnú tradíciu. Pre svojich zákazníkov poskytuje termínovo výhodnú a najmä cenovo prijateľnú výrobu širokého sortimentu tlačovín ako sú:

 • navštívenky, pozvánky a ostatné osobné a spoločenské tlačoviny,
 • propagačné tlačoviny ako letáky, prospekty, obaly so záložkami,
 • firemné noviny, plnofarebné časopisy, brožúry a knihy.

Polygrafickú výrobu zabezpečuje samostatný kolektív výrobných pracovníkov.
Mesačný objem tržieb z polygrafickej výroby za predchádzajúce roky do 30 000 €.
Sme platcami DPH.

Sortiment ponúkaných služieb

Reprodukčné štúdio Typo Tlač Knihárske spracovanie
 • grafické návrhy, sadzba
 • skenovanie, retuš
 • zalomenie, osvit.
 • náhľad
 • Mac, PC
 • plnofarebný ofset do B2
 • ofsetová tlač obálok
 • kníhtlač, razba fóliami
 • reliéfna tlač, číslovanie
 • perforovanie, ryhovanie
 • výsek
 • knižné väzby
 • V1, V2, V3, V4, V8
 • obchodné knihy
 • kooperácia pre menšie tlačiarne
 • skladanie, trojrez

Prečo spolupracovať s polygrafickou školou?

Stredná odborná škola polygrafická je jedinou polygrafickou školou na Slovensku, ktorá poskytuje komplexnú prípravu polygrafov. Škola pre svoju činnosť využíva 170 počítačov, vlastné grafické štúdio vybavené počítačmi Mac a PC s osvitovou jednotkou, CTP pracovisko Screen pre osvit ofsetových tlačových foriem, plnofarebnú ofsetovú tlač, tlačové stroje pre špeciálne práce a zariadenia pre komplexnú výrobu knižných väzieb. V grafickej oblasti využíva kooperáciu s grafickými štúdiami a reklamnými agentúrami ale aj bohaté skúsenosti viacerých akademických maliarov pracujúcich na škole a rovnako aj invenciu skrývajúcu sa v samotných žiakoch.

Škola má skúsenosti s exportom knižných publikácií, má samostatný výrobný kolektív, ktorý sa stará o spokojnosť zákazníkov v oblasti polygrafickej výroby. Dokážeme sa prispôsobiť cenovým požiadavkám odberateľov. Polygrafická výroba nie je závislá od organizácie školského roka, čo nám umožňuje dodržiavať požadovaný termín našich zákazníkov.

Tržby z polygrafickej výroby nám napomáhajú priebežne inovovať vybavenie školy a tak sa prispôsobovať rastúcim požiadavkám našich žiakov ako aj ich budúcich zamestnávateľov. Tržby z našich aktivít vrátane polygrafickej výroby výrazne pomáhajú pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu.

My nemáme sponzorov ale spokojných obchodných partnerov.

Technické vybavenie tlače:

 • 1 štvorfarbový ofsetový stroj KBA PERFORMA 66 pre tlač do formátu A2 s diaľkovým riadením farebníc a registra,
 • 1 dvojfarbový ofsetový tlačový stroj Heidelberg Printmaster pre tlač do formátu B2,
 • 1 dvojfarbový ofsetový stroj Heidelberg GTO 52 s číslovaním, perforovaním, ryhovaním,
 • 3 maloformátové ofsetové tlačové stroje Romayor pre tlač do formátu A3,
 • 4 príklopové kníhtlačové automaty pre tlač do formátu A4, vybavené 1 termopresom pre razbu raziacimi fóliami za tepla,
 • 2 kníhtlačové rýchlolisy Victoria do formátu A1 používané na vysekávanie, ryhovanie, perforovanie a reliéfnu tlač.

Knihárske spracovanie tlačovín sa realizuje s využitím nasledovného technického vybavenia:

  • 2 jednonožových rezačiek,
  • 1 trojnožového rezacieho stroja pre trojrez,
  • 3 skladacích strojov (Heidleberg, Polygraph),
  • 6 strojov pre zošitovú väzbu V1 (aj s uškami) a blokovú väzbu V3,
  • 1 stroja pre lepenú väzbu V2 Horizon,
  • 1 stroja Kolbus na výrobu knižných dosiek,
  • 2 strojov Kolbus na šitie knižných blokov,
  • 1 stroja pre väzbu V8 Schmedt Präleg,
  • 1 poloautomatického baliaceho stroja do fólie,
  • 1 automatického baliaceho stroja pre balenie časopisov,

a ďalších zariadení pre ryhovanie, perforovanie, razbu fóliami, výsek a pod.

Hlavným sortimentom našej polygrafickej výroby sú odborné plnofarebné periodiká a knihy v knižnej väzbe V2 a V8.

Aktuálny zoznam periodík PDF
Prehľad ocenení polygrafickej výroby PDF
Certifikát ISO o zhode s tlačovou formou
Nahranie dát na FTP server
Nahranie dát na FTP server

Ďakujeme za čas, ktorý ste venovali našej ponuke.

Ponuka polygrafickej výroby na vytlačenie PDF