Račianska 190, 835 26 Bratislava

UKRAJINCI – štúdium

Som utečenec a chcem študovať na SOŠ polygrafickej. Čo mám spraviť:

  • Kontaktovať skola@polygraficka.sk a oznámiť svoj zámer študovať.
  • Predložiť platný doklad o dočasnom útočisku.
  • Predložiť platný doklad o lekárskom vyšetrení.
  • Napísať žiadosť o zaradenie na vzdelávanie do SOŠ polygrafickej.
  • Prísť do školy na konzultáciu.