Račianska 190, 835 26 Bratislava

Polygrafické múzeum Gutenberg

Pozývame všetky ZŠ, SŠ, Gymnázia a SOŠ na návštevu múzea Gutenberg, ktoré je otvorené pre verejnosť od marca 2013.
Priblížime Vám výrobu a spracovanie kníh v minulosti a súčasnú výrobu publikácií.

Čakáme Vás každý pracovný deň od 8:00 – 13:00

Čas návštevy ohláste telefonicky na sekretariáte školy:
02/49 20 92 20
polygrafické múzeum