Račianska 190, 835 26 Bratislava

Čísla účtov

Čísla účtov Štátna pokladnica Názov účtu
SK8881800000007000487527 Školská jedáleň
SK4481800000007000487543 ZRPŠ
SK6981800000007000487578 Kaucie/ internát