Račianska 190, 835 26 Bratislava

DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE SA MENÍ NA PREZENČNÉ

INFORMÁCIE – prezenčná výučba 10. 5. 2021 (pondelok) Teoretické vyučovanie – DIŠTANČNEPraktické vyučovanie – začína o 9:00 – prváci PREZENČNE *Nástup žiakov na školský internát. 11. 5. 2021 (utorok) Teoretické vyučovanie – PREZENČNE – 1. hodina triednickáPraktické vyučovanie – začína o 8:00 – PREZENČNE

POĎAKOVANIE ŽIAKOM 4.GMB

Vedenie SOŠ polygrafickej špeciálne ďakuje žiakom triedy 4.GMB, ktorí pre nás, pod vedením MOV P. Štefíka, vytvorili sofistikovaný systém s názvom VRÁTNICA. Systém uľahčí nástup žiakov na prezenčnú výučbu a zároveň umožní zmodernizovať vstupy do rôznych priestorov školy. Funkcionality daného systému sú stále vo vývoji a jeho využitie má veľmi široký potenciál. ĎAKUJEME VÁM.  S pozdravom,Ing. Roman Šíp, PhD.

Súťaž MOJA ILUSTRÁCIA – VYHODNOTENIE!

Stredná odborná škola polygrafická vyhlásila a zorganizovala 10. ročník súťaže pre 8. a 9. ročníky základných škôl pod názvom MOJA ILUSTRÁCIA. Téma súťaže bola inšpirovaná obľúbenou knihou. Práce posudzovala odborná komisia: Ing. Judita Fӧldesová – zástupkyňa riaditeľa školy pre TV, odborná učiteľka Mgr. art Barbora Molnárová – výtvarná pedagogička a odborná učiteľka Za účasť žiaci získali body do prijímacieho konania. Odborná komisia posudzovala tematické spracovanie, vypovedaciu hodnotu, náročnosť a kvalitu návrhu, výtvarnú a estetickú stránku a ocenila výtvarné práce nasledovne: miesto: Stela Kosztolányiová miesto: Vanesa Vandriaková, Dean Kuzmáni miesto: Milan Šmahovský, Patrik Bako

POZVÁNKA na prijímaciu skúšku

Riaditeľ Strednej odbornej školy polygrafickej v Bratislave, na základe  prihlášky na štúdium na tunajšej škole pozýva  prihlásených žiakov na písomné prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky, ktoré sa uskutočnia dňa 3. mája 2021 a 10. mája 2021 v Strednej odbornej škole polygrafickej, Račianska 190, Bratislava. Žiak sa dostaví na vrátnicu školy o 7.30 hod. Žiak do priestorov školy vstupuje s rúškom a použije dezinfekciu rúk. Rodič alebo sprievod žiaka do priestorov školy nevstupuje. Po príchode predloží dozor konajúcemu učiteľovi potvrdenie o negatívnom Covid-19 teste. Po príchode predloží dozor konajúcemu učiteľovi potvrdenie o negatívnom Covid – 19 teste. […]

Aké je štúdium na americkej štátnej strednej škole?

Prinajmenšom je to zaujímavá skúsenosť. Jednofarebné oblečenie, vždy zapravené polokošele alebo tričká s logom školy, žiaden make-up ani viditeľné tetovanie, dievčatá bez farebných kreácií z vlasov.  Do školy, ktorá je na naše pomery obrovská a navštevujú ju stovky žiakov, ťa, samozrejme, privezie školský autobus, ale ak nie si vhodne oblečený, tak ti dajú niečo na prezlečenie. Vstup do školy je cez detektor kovov, na každej chodbe uniformovaný policajt. Pre mnohých nepredstaviteľné. Na druhej strane si môžeš vybrať z obrovského množstva predmetov, ktoré ťa zaujímajú a ak sa ti niektorý nepáči, jednoducho si ďalší školský rok vyberieš iný. Od aranžovania kvetov, starostlivosti o deti […]

Sme motivovaní študovať

Absolvovali sme zaujímavú prednášku o práci a cestovaní po USA. Tímea nám priblížila svoju skúsenosť s cestovaním a prácou v Amerike. Ako študentka vysokej školy sa prihlásila do programu, ktorý vysokoškolákom umožňuje spoznávať rôzne krajiny a ich kultúru. Je to jeden z benefitov štúdia na vysokej škole. Vďaka tejto možnosti sa študent dokáže zdokonaliť v cudzom jazyku, zároveň si aj privyrobiť a bude mať hodnotnú skúsenosť do života. Timka nám porozprávala o lete, ktoré strávila v Amerike – o tom, kde všade pracovala a ktoré miesta popri práci navštívila. Bolo zaujímavé počúvať prednášku o živote a mentalite ľudí v Amerike z pohľadu Slovenky. Niektorých nerozhodnutých žiakov našej školy táto prednáška určite […]

ÚSPECH v medzinárodnej súťaži!

Aj tento rok sa naši žiaci zapojili do medzinárodnej súťaže, ktorú organizuje škola Technical School of Media and Printing v Krakove. Súťažilo sa v tvorbe plagátov na tému THE WORLD AFTER. Téma bola výstižná na túto dobu, žiaci mali veľa kreatívnych nápadov a konkurencia bola silná. Tretie miesto sme vyhrali s plagátom žiačky Niny Tessedíkovej z III.G . Nina vytvorila dva plagáty, ktoré nájdete v galérii, no súťažiť mohol len jeden. Bola to ťažká voľba, veď posúďte sami. Oficálne vyhlásenie výsledkov súťaže v Krakove

Ocenenie predsedom Bratislavského samosprávneho kraja

Pani Ing. Judita Földesová bola pri príležitosti Dňa učiteľov 2021 ocenená predsedom Bratislavského samosprávneho kraja. Na Strednej odbornej škole polygrafickej pôsobí od roku 1997, aktuálne na pozícií zástupkyne pre teoretické vyučovanie. Jej aprobáciou sú odborné predmety. Vo vyučovaní aplikuje najnovšie poznatky v oblasti digitálnych médií, grafiky a reklamy. Gratulujeme k oceneniu a prajeme veľa úspechov v práci. Viac o prínosnej práci pani Földesovej sa dočítate v budúcom čísle Mladého polygrafa.