Račianska 190, 835 26 Bratislava

English Week
Rodičovské združenie SOŠ polygrafická
Minimálne požiadavky notebook 2024

Minimálne a doporučené parametre pre notebook v roku 2024

Minimálne parametre: Procesor: Operačný systém: RAM: GPU: Webová stránka Creative Cloud: Podporované prehliadače: Google Chrome, Firefox, Safari Microsoft Edge Pevný disk: na inštaláciu jedného softwaru je potreba maximálne 8 GB voľného miesta, odporúčaná kapacita voľného miesta je 16 GB. Pre štúdium je potrebných približne 9 softwarov od Adobe. V priebehu používanie sa môže software vyžadovať viac miesta ako pri prvotnej inštalácií. Takisto treba myslieť na dostatočnú rezervu na dočasné súbory ktoré sa vytvárajú pri práci so softwarmi. Odporúča sa rýchly interný SSD disk. Rozlíšenie obrazovky: 1280 x 800 (zo skúsenosti odporúčame obrazovku s uhlopriečkou 15“ alebo viac) Odporúčaná konektivita: 1GB Ethernet […]

Časopisecký krúžok

Časopisecký krúžok pracuje od roku 2019

MLADÝ POLYGRAF Popri grafickej úprave strán, niektorí členovia sa venujú aj písaniu článkov a tvorbe ilustrácií, či fotografií. Mladý polygraf vychádza v dvojmesačných intervaloch. Práca v krúžku má výhodu aj v tom, že žiaci sa dôkladne zoznámia s prácou v montážnom programe InDesign, učia sa pravidlá tvorby periodík aj tlačového výstupu. Ďakujeme všetkým prispievateľom, ktorí nám posielajú svoje články, zaujímavé príspevky! ARCHÍV ŠKOLSKÉHO ČASOPISU: https://polygraficka.sk/casopis/

PACKAGING STAR 2024 – vyhodnotenie

Ďakujeme všetkým zúčastneným a gratulujeme víťazom z Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslove školy grafické v Prahe. Takto prebiehala súťaž: V dňoch 14. – 16. marca 2024 sa na SOŠ polygrafickej konala, za podpory BSK súťaž v navrhovaní obalov Packaging Star. Súťaže sa zúčastnilo 6 škôl zo Slovenska a Česka.  Súťaž pozostávala z troch častí. V prvý deň sa žiaci zúčastnili exkurzie v tlačiarni Purgina špecializujúcej sa na tlač etikiet ktorá bola zároveň i sponzor súťaže. Žiaci tu mohli vidieť rôzne tlačové a zušľachťujúce techniky, ktoré vedia v svojej budúcej práci Návrhára obalu využiť. Druhý deň bol súťažný, dvojice žiakov súťažných škôl mali navrhnúť obal na mydlo a etiketu na fľaštičku s masážnym […]

Lyžiarsky kurz 2024

LYŽIARSKY KURZ 2024

Už od začiatku školského roka sa začalo hovoriť o lyžovačke. Čas rýchlo ubiehal, ani sme sa nenazdali a zrazu sme stáli v nedeľu 28. 2. 2024 pred našou školou, nakladali sme batožinu a lyžiarsky výstroj do autobusu. Cestou v autobuse sme sa veľmi dobre zabávali a boli sme plní očakávania. Po príchode do obce Bystrá sme sa ubytovali v penzióne Bystrinka, kde sme dostali podrobné pokyny od našich učiteľov o tom, čo nás čaká a neminie 😊. Prvé tri dni sme strávili v lyžiarskom stredisku na Táloch. Hneď prvý deň lyžovania sme sa rozdelili do štyroch skupín podľa našich zručností. […]

Časopis MLADÝ POLYGRAF

VYŠLO NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU MLADÝ POLYGRAF

Školský časopis MLADÝ POLYGRAF k stiahnutiu:

Body ku prijímacím skúškam.

Získaj body do prijímacieho konania za účasť v tejto súťaži!

ZÚČASTNI SA SÚŤAŽE A ZÍSKAJ BODY KU PRIJÍMAČKÁM! SOŠP organizuje súťaž JA o 4 ROKY. Vytvor fotomontáž, ilustráciu, ako sa vidíš o 4 roky. Súťaž je určená pre 9. ročník ZŠ.