Telesná výchova - SOŠ polygrafická
Videosúťaž, Videotvorba, SOŠ polygrafická

VIDEOSÚŤAŽ SOŠP prebieha do 28. 10. 2022

VYHRAJ DARČEKOVÚ POUKÁŽKU V HODNOTE AŽ 40 EUR! Hlavným cieľom súťaže je učiť žiakov využívať video ako silný prostriedok pre komunikovanie myšlienky. Vyhlasovateľ: Stredná odborná škola polygrafickáTermín odovzdania (uzávierka): do 28. októbra 2022 E-mail pre odovzdávanie: ba@polygraficka.sk Súťaž je určená pre žiakov SOŠ polygrafickej v školskom roku 2022/2023. TÉMY PRE SÚŤAŽNÉ VIDEO: propagácia SOŠ polygrafickej a jej odborov (dĺžka 15 – 60 sekúnd) zábavný sketch (dĺžka 15 – 60 sekúnd) vedomostné video, zaujímavosť (dĺžka 15 – 60 sekúnd) cestovanie (dĺžka 15 – 60 sekúnd) dokumentárny video portrét človeka (dĺžka 15 – 60 sekúnd) produktové video (dĺžka 15 – 30 sekúnd) […]

Deň župných škôl - SOŠ polygrafická

DEŇ ŽUPNÝCH ŠKôL

Aj my sa zúčastníme Dňa župných škôl a preto by si nemal vynechať náš stánok, pri ktorom Ti radi porozprávame o našej škole. Tešíme sa na Teba.

OZNAM PRE MATURANTOV

Žiaci, ktorí úspešne vykonali maturitnú skúšku v mimoriadnom skúšobnom období (september 2022), si môžu prevziať Vysvedčenia o maturitnej skúške, Výučné listy a Dodatky k vysvedčeniu o maturitnej skúške v termíne od 19. 09. 2022 (pondelok) do 23. 09. 2022 (piatok) v čase od 08.00 hod. do 14.00 hod. na sekretariáte zástupcov riaditeľa školy pre TV, miestnosť č. 219.

Víťaz FOTOBRIGÁDY 2022

VYHODNOTENIE – FOTOBRIGÁDA 2022

SOŠ polygrafická každoročne organizuje medzinárodnú fotografickú súťaž. Tento rok sa zapojili školy z Chorvátska, Poľska, Česka a Slovenska. Úlohou súťažiacich bolo v súťažnej sekcii fotiť exteriérovú fotografiu. V nesúťažnej časti súťaže mali možnosť doručiť fotografie, ktoré nafotili vo svojom “domácom” prostredí. Fotobrigáda sa konala v dňoch 8.9.2022-10.9.2022. Víťazný pohár a teda prvé miesto v súťaži FOTOBRIGÁDA získala Střední průmyslová škola polytechnická, Česká republika. Gratulujeme a tiež ďakujeme všetkým súťažiacim za účasť ako aj ich pedagógom. Boli ste skvelí. Fotogalériu z vyhodnotenia FOTOBRIGÁDY nájdete na našom FACEBOOKu po kliknutí na tento odkaz. Odborná komisia: Ing. Peter Blubla (prezident Zväzu polygrafie na […]

Otvorenie školského roku

!POZOR! BEZPEČNOSTNÝ POKYN

POHYB ZAMESTNANCOV A ŽIAKOV SOŠP PO SPOJOVACÍCH PRIESTOROCH MEDZI TEÓRIOU A PRAXOU POČAS REKONŠTRUKCIE BUDOVY POVINNOSTI ZAMESTNANCOV / ŽIAKOV Vstup na stavenisko len v nevyhnutnom prípade počas presunu z TV na PV a späť! Usporiadaný prechod po jednom po pravej strane tunela! Pozerajte pod nohy, rešpektujte bezpečnostné značenie, prispôsobte priestoru svoj pohyb a obuv! ZAKÁZANÉ ČINNOSTI Dotýkať sa bočných stien tunela a akokoľvek priestor poškodzovať! Otvárať a vstupovať do bočných dverí, za ktorými prebiehajú rekonštrukčné práce! Bežať v priestoroch tunela! Zdržiavať sa v stavebnom priestore po dobu dlhšiu ako je nevyhnutné! Vypracoval: Ing. Zdenka Holíková, autorizovaný technik BOZP Schválil: Ing. Roman Šíp, riaditeľ školy

MATURITNÁ SKÚŠKA – MIMORIADNE SKÚŠOBNÉ OBDOBIE

Maturitná skúška v mimoriadnom skúšobnom období sa bude konať v utorok13. 09. 2022. V prípade neúčasti na maturitnej skúške pre vážne, najmä zdravotné dôvody je žiak povinný ospravedlniť sa riaditeľovi školy do troch dní od termínu konania skúšky. HARMONOGRAM MATURITNEJ SKÚŠKY V MIMORIADNOM SKÚŠOBNOM OBDOBÍ JE ZVEREJNENÝ NA EDUPAGE. V prípade otázok kontaktujte sekretariát zástupcov riaditeľa školy pre TV, t. č.: 02/49 20 92 65, mail: kordosova@polygraficka.sk

Zuzana Gálisová - absolventka SOŠ polygrafická

VIDEO: Absolventka ZUZANA GÁLISOVÁ

Absolventka školy Zuzana Gálisová, v súčasnosti pracujúca ako vedúca vydania TA3, si zaspomínala na svoje stredoškolské štúdium a navštívila naše múzeum Gutenberg. Neskrývala nadšenie z toho, čo tam našla. Ďakujeme jej aj za pekný odkaz v pamätnej knihe a prajeme veľa pracovných úspechov! Si naša absolventka/absolvent? Venuješ sa niečomu, čo Ťa napĺňa? Daj nám o sebe vedieť a aj Ty sa môžeš objaviť v našich videách! Predstav sa nám e-mailom na ba@polygraficka.sk . Tešíme sa na spoluprácu!

Preukaz ISIC – 1. ročník

Žiaci, ktorí nastupujú v šk. roku 2022/2023 na SOŠ polygrafickú do prvého ročníka, si môžu v dňoch 24.8.2022 a 25.8.2022 vyzdvihnúť ISIC kartu v učebni 3127 u p. Duckého, v čase od 8.00 do 13.00. Vyzdvihnutie kariet bude možné po tomto termíne aj po začiatku školského roka. Zároveň prosíme žiakov, aby si overili či je kartička pripravená pred jej prevzatím – na mailovej adrese – ducky@polygraficka.sk