Najčastejšie otázky žiaka základnej školy, ktorý u nás chce študovať

Ako si podať prihlášku na SOŠ polygrafickú?

Prihlášku na Strednú odbornú školu polygrafickú podávate riaditeľovi vašej základej školy, prípadne cez Edupage Vašej základnej školy (riaďte sa podľa inštrukcii základnej školy). Vyberáte si jeden z odborov: ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH ODBOROV

Kedy máte DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ?

Hromadný DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ sa momentálne neplánuje. V prípade záujmu kontaktujte skola@polygraficka.sk a informujte sa o možnosti individuálnej návštevy školy.

Dostávajú žiaci vašej školy prospechové štipendium?

Áno, žiaci študijného odboru Operátor tlače získavajú, pre veľmi vysoký dopyt na trhu práce, prospechové štipendium a zároveň možnosť pracovať na reálnych zákazkách priamo v škole alebo v externých firmách. Žiak si tak vie privyrobiť už počas štúdia. Operátori tlače sú v súčasnosti veľmi žiadaní, tých naozaj kvalitných je málo. U nás žiaci tohto študijného odboru získajú pevné základy pre budúci vývoj v odbore tlačiarenskej výroby. Narozdiel od ostatných študijných programov sa tento vyznačuje manuálnou zručnosťou. Všetko potrebné sa žiak naučí u nás v škole.

Koľko rokov trvá štúdium na SOŠ polygrafickej?

Ponúkame 4-ročné štúdium s maturitou a výučným listom.
ČÍTAŤ VIAC O ŠTUDIJNÝCH ODBOROCH

Je potrebné mať znalosti z grafického dizajnu pri nástupe na SOŠ polygrafickú?

Je určite výhodou mať skúsenosti z tejto oblasti, no nevyžadujeme to. Žiak si na teoretickom a praktickom vyučovaní osvojí tvorivé zručnosti, ktoré mu dajú v profesionálnom živote náskok pred ostatnými.

Môžu žiaci školy vykonávať prax v externej firme?

Áno. Žiaci strednej odbornej školy polygrafickej môžu už v druhom ročníku strednej školy praxovať, resp. pracovať vo firme, buď podľa doporučenia strednej odbornej školy, alebo na základe vlastného výberu firmy, avšak so zameraním súvisiacim s daným študijným odborom. Firma bude žiaka aj známkovať.

Máte na vašej škole talentovky / talentové skúšky? Z čoho pozostávajú prijímacie skúšky?

Talentové skúšky nemáme. Prijímačky pozostávajú z matematiky, slovenského jazyka a literatúry. Na našom webe nájdete aj nejaké testy na precvičovanie.

Aké sú PODMIENKY PRIJATIA a termíny?

Podmienky prijatia a iné dôležité dokumenty nájdete v hlavnom menu, v sekcii PRE ZÁUJEMCOV. Podmienky prijatia pre školský rok 2022/2023 budú uverejnené na našich stránkach v mesiacoch január – február 2022.

Neaktuálne podmienky prijatia školského roku 2021/2022

Akékoľvek potrebné informácie vám radi poskytneme na našich kontaktoch.

Musím vedieť kresliť a maľovať?

Nie je to potrebné, avšak je to výhodou. Rozmýšľate nad odborom, ktorý je zameraný smerom ku kresleniu, maľovaniu a rôznym výtvarným technikám? Tak je pre vás odbor Grafika tlačovín.

Aké grafické programy a software používate v škole?

  • Adobe Photoshop
  • Adobe Ilustrator
  • Adobe InDesign
  • Adobe Premiere Pro
  • Adobe After Effects
  • Adobe Dreamweaver
  • Adobe Lightroom
  • Adobe Distiller
  • Blender
  • a iné.

Mám záujem o manuálny odbor, nechcem celý čas sedieť za počítačom. Máte niečo v ponuke?

V tom prípade si určite prečítaj tento článok:

Neviem, ktorý zo študijných odborov si vybrať, poradíte mi?

Ponúkame 4-ročné štúdium v týchto odboroch:

Neváhaj sa nám ozvať, aby sme našli to, čo Ťa bude najviac baviť.

Mám záujem študovať Strednú odbornú školu polygrafickú, môžem si ju prísť pozrieť, prípadne sa s niekým porozprávať o štúdiu?

Áno. Kontaktujte nás na skola@polygraficka.sk a dohodneme sa.

Poskytuje Stredná odborná škola internát?

Samozrejme. Súčasťou školy je aj školský internát. Pre najpresnejšie informácie prejdite do sekcie UBYTOVANIE alebo priamo nakontaktujte pani Hrabovskú na e-mail: hrabovska@polygraficka.sk

Musí mať môj syn / moja dcéra počas štúdia vlastný notebook?

Požiadavky pre notebook pravidelne aktualizujeme. Mať vlastný notebook je nevyhnutnosťou. Pokiaľ si napriek tomu neviete poradiť s výberom vhodného notebooku na prácu v grafických programoch, neváhajte nás kontaktovať na skola@polygraficka.sk, pomôžeme vám.

Môžem chodiť do triedy so svojím kamarátom zo základnej školy?

Áno, vieme sa dohodnúť, pokiaľ Ti to má spríjemniť život v našej škole.

Otvárate ďalší rok pomaturitné štúdium?

Pomaturitné štúdium sme už nejaký čas neotvorili z dôvodu nízkeho záujmu. V prípade zvýšeného záujmu budeme uvažovať o otvorení ročníka.

Kde si môžem prečítať školský poriadok?

Školský poriadok Strednej odbornej školy polygrafickej – posledná aktualizácia

Potrebujete odpovede na ďalšie otázky? Kontaktujte nás na skola@polygraficka.sk.
Ďakujeme Vám za Vašu priazeň a tešíme sa na stretnutie s Vami

Záujem o štúdium na strednej odbornej škole polygrafickej