Račianska 190, 835 26 Bratislava

Kontakt

Sociálne siete: Instagram, Facebook, Linkedin, YouTube,

Adresa: Stredná odborná škola polygrafická
Račianska 190
835 26 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
sekretariát riaditeľa
+421-2- 49 20 92 20
E-mail:

skola@polygraficka.sk

Telefónny zoznam s pevnými telefónnymi číslami a číslami klapiek

Kontaktné čísla
Telefónna ústredňa 49 20 92 10  
Riaditeľ
Ing. Šíp Roman, PhD. 49 20 92 21

sip@polygraficka.sk

Sekretariát riaditeľa 49 20 92 20

skola@polygraficka.sk

Zástupcovia riaditeľa
pre teoretické vyučovanie
Mgr. Švorc Martin
Ing. Földesová Judita


49 20 92 09
49 20 92 66


svorc@polygraficka.sk
foldesova@polygraficka.sk

pre praktické vyučovanie

Ing. Čížiková Margita

0903 433 444

cizikova@polygraficka.sk

Hlavný majster

Ing. Jurkovič Patrik

0903 433 444

jurkovic@polygraficka.sk

Školský psychológ

Mgr. Eva Limbecková (kabinet č 003)

Hlavná vychovávateľka ŠI

Mgr. Milena Šuranová 02/ 49 20 92 76

suranova@polygraficka.sk

Vedúci úsekov
ekonomická činnosť 49 20 92 78

takacova@polygraficka.sk

výrobno-obchodná činnosť 49 20 92 62

racicka@polygraficka.sk

Referenti
hospodárka škola 49 20 92 59

0903 259 781

hrabovska@polygraficka.sk

     
     
mzdová učtáreň 49 20 92 50

deakova@polygraficka.sk

kuchyňa 49 20 92 86

kuchyna@polygraficka.sk

Čísla účtov Štátna pokladnica Názov účtu
SK8881800000007000487527 Školská jedáleň
SK4481800000007000487543 ZRPŠ
SK6981800000007000487578 Kaucie/ internát