Račianska 190, 835 26 Bratislava

Kontakt

Sociálne siete: Instagram, Facebook, Linkedin, YouTube, Twitter, TikTok

Adresa: Stredná odborná škola polygrafická
Račianska 190
835 26 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
sekretariát riaditeľa
+421-2- 49 20 92 20
E-mail: skola@polygraficka.sk

Telefónny zoznam s pevnými telefónnymi číslami a číslami klapiek

Kontaktné čísla
Telefónna ústredňa 49 20 92 10  
Riaditeľ
Ing. Šíp Roman, PhD. 49 20 92 21 sip@polygraficka.sk
Sekretariát riaditeľa 49 20 92 20 skola@polygraficka.sk
Zástupcovia riaditeľa
pre teoretické vyučovanie

 

 

 

Mgr. Švorc Martin
Ing. Földesová Judita

49 20 92 09
49 20 92 66
svorc@polygraficka.sk
foldesova@polygraficka.sk
pre praktické vyučovanie

 

 

 

Ing. Čížiková Margita

49 20 92 54 cizikova@polygraficka.sk
Hlavný majster

 

 

 

Ing. Jurkovič Patrik

49 20 92 30 jurkovic@polygraficka.sk
Hlavná vychovávateľka ŠI
Mgr. Milena Šuranová 49 20 92 18 suranova@polygraficka.sk
Vedúci úsekov
ekonomická činnosť 49 20 92 78 skola@polygraficka.sk
výrobno-obchodná činnosť 49 20 92 62 racicka@polygraficka.sk
Referenti
hospodárka škola 49 20 92 59

 

 

 

0903 259 781

hrabovska@polygraficka.sk
hospodárka internát 49 20 92 14 skola@polygraficka.sk
     
mzdová učtáreň 49 20 92 50 deakova@polygraficka.sk
kuchyňa 49 20 92 86 kuchyna@polygraficka.sk

 

 

Čísla účtov Štátna pokladnica Názov účtu
SK8881800000007000487527 Školská jedáleň
SK4181800000007000487500 Škola / ISIC
SK4481800000007000487543 ZRPŠ
SK6981800000007000487578 Kaucie/ internát