Kontakt

Adresa: Stredná odborná škola polygrafická
Račianska 190
835 26 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
sekretariát riaditeľa
+421-2- 49 20 92 20
E-mail: skola@polygraficka.sk

Telefónny zoznam s pevnými telefónnymi číslami a číslami klapiek

Kontaktné čísla
Telefónna ústredňa 49 20 92 10
Riaditeľ
Ing. Šíp Roman, PhD. 49 20 92 21 sip@polygraficka.sk
Sekretariát riaditeľa 49 20 92 20 skola@polygraficka.sk
Zástupcovia riaditeľa
pre teoretické vyučovanie

Mgr. Švorc Martin
Ing. Földesová Judita

49 20 92 09
49 20 92 66
svorc@polygraficka.sk
foldesova@polygraficka.sk
pre praktické vyučovanie

Ing. Čížiková Margita

49 20 92 54 cizikova@polygraficka.sk
Hlavný majster

Ing. Jurkovič Patrik

49 20 92 30 jurkovic@polygraficka.sk
Hlavná vychovávateľka ŠI
Mgr. Milena Šuranová 49 20 92 18 suranova@polygraficka.sk
Vedúci úsekov
ekonomická činnosť 49 20 92 78 skola@polygraficka.sk
výrobno-obchodná činnosť 49 20 92 62 racicka@polygraficka.sk
Referenti
hospodárka škola 49 20 92 59

0903 259 781

hrabovska@polygraficka.sk
hospodárka internát 49 20 92 14 skola@polygraficka.sk
mzdová učtáreň 49 20 92 50 deakova@polygraficka.sk
kuchyňa 49 20 92 86 kuchyna@polygraficka.sk