Prázdniny

Termíny prázdnin v školskom roku 2018/2019

Letné prázdniny:
1. júl až 31. august 2019. Školský rok sa začína 1. septembra 2019. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019 (pondelok).

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2020 (piatok).

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2020 (utorok) a končí sa 30. júna 2020 (utorok)

Termíny prázdnin v školskom roku 2019/2020

Jesenné:
30. október –31. október 2019

Vianočné:
23. december 2019 – 7. január 2020

Polročné:
3. február 2020 (pondelok)

Jarné – Bratislavský kraj:
17. február – 21. február 2020

Veľkonočné:
9. apríl – 14. apríl 2020

Letné:
1. júl – 31. august 2020