Račianska 190, 835 26 Bratislava

DIZAJNÉR OBALOV

Dizajnér obalov je kvalifikovaný odborník, schopný pripraviť podklady pre spracovanie technickej a technologickej dokumentácie výroby obalov, etikiet a ich dizajn. Má základné vedomosti pre tvorbu konštrukcie obalov, návrh dizajnu a grafiky obalov. Vie používať technologickú dokumentáciu, vyberať vhodné materiály a technológie, používať stroje a zariadenia pre obalový priemysel.

  ŠTUDIJNÝ ODBOR:
  3434 K OPERÁTOR OBALOVÝCH MATERIÁLOV
  na Strednej odbornej škole polygrafickej

  Podaj si prihlášku na NAJNOVŠÍ ŠTUDIJNÝ ODBOR!

  Obsah štúdia zahŕňa:

  • ovládanie profesionálnych grafických programov ADOBE
  • príprava digitálnych podkladov pre tlač
  • proces výroby tlačoviny od nápadu až po výsledný produkt
  • pravidlá tvorby produktovej fotografie
  • návrh a dizajn obalov
  • kontrola kvality výroby obalov
  • technologické postupy vo výrobe obalov
  • vytváranie 3D modelov obalu a tlač makety 3D tlačou
  • ovládanie softvéru pre skladaný obal
  • základy marketingu a reklamy

  OSOBNÉ PREDPOKLADY pre štúdium DIZAJNU OBALOV

  V rámci tejto pozície sú kladené požiadavky na zmysel pre estetiku, dobré farebné vnímanie, samostatnosť, priestorovú predstavivosť, dôkladnosť, precíznosť. Ďalej na flexibilitu, pozornosť, trpezlivosť, komunikatívnosť, odolnosť voči stresu.

  Obvyklé pracovné podmienky

  Sedavé zamestnanie. Človek nie je vystavený žiadnej významnej záťaži.

  KVALIFIKAČNÉ POŽIADAVKY

  Najvhodnejšiu prípravu pre túto pozíciu poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie v odbore dizajn obalov. Existujú aj ďalšie vzdelávacie cesty.

  KOMPETENCIE

  ODBORNÉ ZRUČNOSTI

  • navrhovanie dizajnu obalov a etikiet,
  • príprava podkladov pre spracovanie technickej a technologickej dokumentácie výroby obalov,
  • návrh konštrukcie obalov,
  • voľba vhodného materiálu pre výrobok, jeho fixáciu a výrobných technológií,
  • príprava podkladov pre vzorkovací ploter a výsekový stroj, či iné dokončovacie zariadenia,
  • hodnotenie kvality a úžitkových vlastností obalov,
  • využívanie technických noriem a obalovej symboliky, zhodnotenie potrebných dokladov od dodávateľov materiálov a tovaru.

  ODBORNÉ VEDOMOSTI

  • polygrafická výroba, tovaroznalectvo, balenie tovaru,
  • postupy počítačového spracovania obrazových a textových podkladov grafických prvkov, symboliky v grafických programoch,
  • konštrukcia obalov a materiály pre balenie tovaru,
  • hodnotenie kvality a úžitkových vlastností obalov,
  • udržateľná ochrana životného prostredia.

  VŠEOBECNÉ SPÔSOBILOSTI

  • polygrafická výroba, tovaroznalectvo, balenie tovaru,
  • postupy počítačového spracovania obrazových a textových podkladov grafických prvkov, symboliky v grafických programoch,
  • konštrukcia obalov a materiály pre balenie tovaru,
  • hodnotenie kvality a úžitkových vlastností obalov,
  • udržateľná ochrana životného prostredia.