Račianska 190, 835 26 Bratislava

FINANČNÁ SLOBODA

Dňa 30. marca 2023 sa naša škola zapojila do projektu vzdelávania vo finančnej gramotnosti na slovenských školách. Celý projekt má názov FINANČNÁ SLOBODA.

Jeho cieľom je zvýšenie finančnej gramotnosti žiakov na základných, ale najmä na stredných školách, pretože s nástrahami tejto problematiky sa budú stretávať v reálnom živote každý deň aj absolventi našej školy.

Toto odborné vzdelávanie bolo zrealizované formou spoločenskej hry a vzájomnej interakcie medzi lektormi, učiteľmi a žiakmi. Odborný výklad k samotnej hre podali a najmä problematiku finančnej gramotnosti žiakom IV. GMA objasnili certifikovaní lektori Eva Chynoradská, Alexandra Strmišková a Michal Strmiška.

Mgr. Michal Hudec