Račianska 190, 835 26 Bratislava

KAM NA EXKURZIU? EXKURZIA NA SOŠ POLYGRAFICKEJ

Žiaci Strednej odbornej školy s telesným postihnutím Bratislava, Mokrohájska 1, študujúci odbor polygraf – knihár, nás dňa 12. 10. 2022 navštívili v rámci exkurzie a prešli si priestormi našej školy. Žiakov sprevádzala majsterka uvedenej školy Magda Cviková, ktorá je absolventkou našej školy v odbore reprodukčný grafik a zároveň aj našou bývalou zamestnankyňou na praktickom i teoretickom vyučovaní. Naše spoločné stretnutia sú vždy úsmevné a rozhodne sa tešíme na tie ďalšie.

Máte záujem nás tiež navštíviť, prejsť si knihárňou, tlačiarňou, múzeom a celou budovou školy? Chcete vidieť proces výroby novín alebo kníh? O exkurziu na SOŠ polygrafickej si môžete zažiadať e-mailom na skola@polygraficka.sk a dohodnúť si s nami termín. Budeme potešení vašou návštevou.

Tlačiareň SOŠ polygrafická EXKURZIA
Exkurzia SOŠP