Račianska 190, 835 26 Bratislava

OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY

Dňa 9.12.2022 sa na našej škole uskutoční školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Tento rok si žiaci najskôr zmerajú sily v centrálnom online teste a potom budú tvoriť krátky text a na záver budú súťažiť v ústnom prednese. Začiatok je o 9.00 hod. v učebni č. 109. Treba si priniesť notebook.

 Žiaci budú tradične rozdelení do dvoch kategórií: kategória A (žiaci 3. a 4. ročníka SŠ) a kategória B (žiaci 1. a 2. ročníka SŠ).

Víťaz školského kola postúpi do okresného kola olympiády.

Tešíme sa na vašu účasť!

Olympiáda SLJ