Račianska 190, 835 26 Bratislava

Polygrafická technológia

Profesia marketingového pracovníka pre polygrafiu a médiá je odborná pracovná pozícia vo fáze prípravy zákazky na jej polygrafické spracovanie. Je súčasťou obchodných a produkčných činností tlačiarní, reklamných agentúr, vydavateľstiev a obdobných organizácií.

Obsahom činností marketingového pracovníka je spracovávanie informácií, digitálnych dát a ostatných podkladov pre výrobu tlačoviny od zákazníka. Zostavuje operatívne plány polygrafickej výroby a kontroluje ich plnenie, sleduje využívanie výrobných a prevádzkových kapacít polygrafickej výroby. Stanovuje technologické postupy pre jednotlivé fázy polygrafickej výroby, ktorými sú predovšetkým spracovanie reprodukčných podkladov, tlač a dokončovacie spracovanie. Pripravuje technické dokumenty, zabezpečuje materiál, pracovné prostriedky, pracovné pomôcky. Kalkuluje ceny za zhotovenia tlačovín. Rokuje so zákazníkmi, spracováva obchodnú dokumentáciu, sleduje výrobu tlačoviny, zabezpečuje jej logistiku až po dodanie zákazníkovi.

Vzdelávanie zahŕňa typografiu, prácu s digitálnymi obrazovými a textovými dátami, polygrafické technológie, tlačové techniky, výrobné zariadenia, grafický dizajn tlačovín, kalkulácie cien polygrafickej výroby a ďalšie oblasti polygrafickej výroby. Súčasťou výučby je ekonomika, marketingová komunikácia a obchodná dokumentácia.

Praktické vyučovanie sa realizuje v 4-hodinových blokoch ako predmet prax jedenkrát týždenne a zahŕňa všetky pracovné činnosti v polygrafickej výrobe od digitálneho spracovania textu a obrázkov, cez výrobu tlačovej formy, tlač až po knihárske spracovanie potlačeného materiálu.

Kód a názov odboru štúdia: 3431 M 01 polygrafia – polygrafická technológia
Školský vzdelávací program: Polygrafia a marketing médií

Ukončenie štúdia: maturitnou skúškou – vysvedčenie o maturitnej skúške, dodatok k vysvedčeniu.

Chcete sa dozvedieť viac? Kliknite na Polygrafická technológia

Všetky študijné odbory:
Dizajnér obalov (NOVÝ ŠTUDIJNÝ ODBOR)
Operátor tlače
Operátor knihárskych technológií
Grafik tlačových médií
Grafik digitálnych médií
Grafika tlačovín – dizajnér médií
Polygrafická technológia

Potrebujete s nami komunikovať? Napíšte nám na skola@polygraficka.sk.