Račianska 190, 835 26 Bratislava

PRIJÍMACIE KONANIE pre šk. rok 2023/2024 – PRIJATÝ/NEPRIJATÝ

Prijímacie konanie pre školský rok 2023/2024 je uzatvorené.

Počet voľných miest pre 2. kolo v odbore 3457 K Operátor tlače: 2

Odvolacie konanie:

Výsledky - prijímacie konanie

Stiahnite si výsledky prijímacieho konania kliknutím na odkaz: