Račianska 190, 835 26 Bratislava

TOTO TU EŠTE NEBOLO! Nový INFORMAČNO-ORIENTAČNÝ SYSTÉM ŠKOLY prichádza!

Nové priestory praktického vyučovania na Strednej odbornej škole polygrafickej prinášajú NOVÝ INFORMAČNO-ORIENTAČNÝ SYSTÉM, ktorý navrhla úspešná dizajnérka a pedagogička Mgr. art. Barbara Stopka.

Pozrite si niektoré z návrhov:

Navrhnutý systém piktogramov uľahčí orientáciu v celej budove. Budova školy bude rozdelená do 4 hlavných blokov.

  • BLOK A – budova teoretického vyučovania
  • BLOK B – budova praktického vyučovania
  • BLOK C – školský internát
  • BLOK D – polygrafická výroba

Moderne navrhnuté tabule a ikony budú informovať o druhu odbornej učebne, či toalete.

MYŠLIENKA NOVÝCH PIKTOGRAMOV

Typografia, farby, digitálne prostredie, grafické programy.

Takmer v každom z grafických programov sa nachádza nástroj pero, či už ide o Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign. Nástroj pero je akýmsi základným nástrojom pre každého kreatívca. Pomocou tohto nástroja vznikajú vektorové tvary, cesty, výbery, masky.

Zámerom bolo využiť základnú funkciu nástroja pero, nakresliť piktogramy jedným ťahom čo najčistejšie a najvýstižnejšie. Vznikol celý piktogramový rad s jednoznačne rozoznateľným grafickým štýlom.

Vymyslieť niečo, čo nás bude vizuálne sprevádzať celý školský rok, pobaviť žiakov a zároveň mať niečo svoje, originálne a spoločné, je náročná úloha. A aj keď neexistuje návrh, ktorý by sa 100% vždy páčil každému, vyjadrujem nádej, že väčšina z nás bude spokojná. (Mgr. art. Barbara Stopka)
Piktogramy SOŠ polygraficka