Račianska 190, 835 26 Bratislava

Zloženie Rady školy pri Strednej odbornej škole polygrafickej zmena od 1. 3. 2023

1. Mgr. Peter Buzáš     .                       – zástupca BSK, poslanec zastupiteľstva BSK

2. Ing. Michal Feik, PhD.                          – zástupca BSK, poslanec zastupiteľstva BSK

3. PaedDr. Igor Mariančík                     – zástupca BSK odbor školstva, mládeže a športu BSK

4. Ing. Peter Blubla                              – zástupca BSK, Zväz polygrafie na Slovensku

5. Sandra Miškolcová                                 – zástupca rodičov žiakov, II. GMB

6. Mgr. Ľubica Kouřilová                           – zástupca rodičov žiakov, II.G

7. Martin Januška                                 – zástupca rodičov žiakov, IV.GMB

8. Mgr. Gabriela Koteková                   – zástupca pedagogických pracovníkov, učiteľ odborných  predmetov

9. Judita Podobeková                           – zástupca pedagogických pracovníkov, majsterka odbornej výchovy

10. Sylvia Hrabovská                           – zástupca nepedagogických pracovníkov, vedúca HS

11. Marek Bôžik                            – zástupca žiakov, podpredseda študentskej rady, III.GMA