Zloženie Rady školy pri Strednej odbornej škole polygrafickej zmena od 12. 10. 2021

1. Mgr. Peter Buzáš     .                       – zástupca BSK, poslanec zastupiteľstva BSK

2. Mgr. Peter Pilinský                          – zástupca BSK, poslanec zastupiteľstva BSK

3. PaedDr.Igor Mariančík                     – zástupca BSK odbor školstva,mládeže a športu BSK

4. Ing. Peter Blubla                              – zástupca BSK, Zväz polygrafie na Slovensku

5. Sandra Miškolcová                                 – zástupca rodičov žiakov, I.GMB

6. Mgr. Ľubica Kouřilová                           – zástupca rodičov žiakov, I.G

7. Martin Januška                                 – zástupca rodičov žiakov, III.GMB

8. Mgr. Gabriela Koteková                   – zástupca pedagogických pracovníkov, učiteľ odborných  predmetov

9. Judita Podobeková                           – zástupca pedagogických pracovníkov, majsterka odbornej výchovy

10. Sylvia Hrabovská                           – zástupca nepedagogických pracovníkov, vedúca HS

11. Zuzana Halasová                            – zástupca žiakov, podpredseda študentskej rady, II.G