Organizácia rodičovského združenia

Dňa 19. 9. 2018 sa uskutoční triedne rodičovské združenie podľa nasledovného rozpisu. Trieda Čas Učebňa Triedny učiteľ I.GMA 16.30 008 Mgr. Belická I.GMB 17.00 123 Ing. Kovácsová I.TMT 17.00 101 Mgr. Pistlová, PhD. II.GMA 16.00 205 Ing. Fialová II.GMB 18.9.2018 17.00 222 Mgr. art. Molnárová II.TMT Náhradný termín Mgr. Hudec […]

MATURITNÉ VYSVDČENIA

Vysvedčenie o maturitnej skúške si maturanti môžu prevziať v pondelok 17.9.2018 v doobedňajších hodinách u pani sekretárky Kordošovej. Mgr. Jakúbková

OZNAM pre záujemcov o PŠ

Oznamujeme záujemcom o pomaturitné štúdium, že v školskom roku 2018/19 škola nebude otvárať štúdium z titulu nedostatočného záujmu zo strany žiakov.

Nezaháľame ani cez prázdniny

Pokiaľ mnohí z vás prázdninujú, škola sa pripravuje na nový školský rok. Vyviezli sme dva kontajnery starého nábytku, rozmiestnili nové stoličky do učební, pripravili učebne na praxi pre dizajn obalov. Vo výrobe je mobiliár pre 11 izieb na internáte. A to nie je všetko! Prekvapenie si nechávame na september.

Neuveríte, bolo to viac ako 40 rokov!

Jeden celý produktívny život zasvätený pedagogickej činnosti. Každý rok noví a noví žiaci. Všetko raz končí a treba sa rozlúčiť. My sme sa lúčili s pani Katarínou Orlíčkovou. Je smutné, keď niekto z pedagogického zboru odchádza. Lúčili sme sa aj s pani Mgr. Monikou Babušekovou. Po odučených rokoch a s […]

Kreditové príplatky

Počet dosiahnutých kreditov pedagogických zamestnancov k 01.09.2015

Trienále plagátu Trnava 2015

Žiaci z II.GMB, IV.G a I.PŠ s odbornými učiteľkami Mgr.art B. Molnárovou a Ing. M. Kovácsovou 2. októbra 2015 navštívili Trnavu, kde sa konala známa medzinárodná súťažná prehliadka TRIENÁLE PLAGÁTU TRNAVA 2015. Výstava bola možno menej rozsiahla, ako v minulosti, ale práce boli zaujímavé, trendové a inšpiratívne. Príjemne pôsobiace historické […]

Otvorenie školského roka

Otvorenie školského roka sa pre žiakov I. ročníka každoročne koná v školskej jedálni. Žiakom sú predstavení triedni učitelia a majstri odbornej výchovy. Prváci sú oboznámení s organizáciou vyučovania, možnosťou stravovania v školskej jedálni a informáciami spojenými so štúdiom na našej škole.  

Výdaj školských obedov

Vážení rodičia a žiaci   Stredná odborná škola polygrafická zabezpečuje pre žiakov školské stravovanie formou obedov v školskej jedálni. Ponúkame možnosť výberu z dvoch teplých jedál denne.   Výdaj školských obedov: Obedy sú vydávané podľa harmonogramu v čase: od 11:30 h – do 13:15 h   Poplatky za stravu: Poplatky […]