Organizácia šk. roka 2023/2024 – MATURITY

ŠKOLSKÉ VYUČOVANIE V 1. POLROKU:

04. septembra 2023 – 31. januára 2024

ŠKOLSKÉ VYUČOVANIE V 2. POLROKU:

01. februára 2024 – 28. júna 2024

MATURITNÉ SKÚŠKY

Písomné MS:

  • riadny termín od 12. marca 2024 do 15. marca 2024
  • náhradný termín od 09. apríla 2024 do 12. apríla 2024 a od 03. septembra 2024 do 06. septembra 2024
  • opravný termín od 03. septembra 2024 do 06. septembra 2024

Praktické MS:

od 15. apríla 2024 do 19. apríla 2024

Ústne MS:

od 20. mája 2024 do 24. mája 2024 (orientačný termín, spresní RÚŠS v Bratislave)