Kontakt

Adresa: Stredná odborná škola polygrafická
Račianska 190
835 26 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
sekretariát riaditeľa
+421-2- 49 20 92 20
E-mail: skola@polygraficka.sk

 
Telefónny zoznam s pevnými telefónnymi číslami a číslami klapiek

Kontaktné čísla
Telefónna ústredňa 49 20 92 10
Riaditeľ
Ing. Šíp Roman, PhD. 49 20 92 21

sip@polygraficka.sk

Sekretariát riaditeľa 49 20 92 20

skola@polygraficka.sk

Zástupcovia riaditeľa
pre teoretické vyučovanie

Mgr. Jakúbková Henrieta
Ing. Földesová Judita

 

49 20 92 09
49 20 92 66

 

jakubkova@polygraficka.sk
foldesova@polygraficka.sk

pre praktické vyučovanie

Mgr. Ľubomír Sládeček

 

49 20 92 54

 

sladecek@polygraficka.sk

Hlavná majsterka

Ing. Čížiková Margita

 

49 20 92 30

 

cizikova@polygraficka.sk

Hlavná vychovávateľka ŠI
Mgr. Milena Šuranová 49 20 92 18 suranova@polygraficka.sk
Vedúci úsekov
ekonomická činnosť 49 20 92 78 skvorcova@polygraficka.sk
výrobno-obchodná činnosť 49 20 92 62 baumann@polygraficka.sk
Referenti
hospodárka škola 49 20 92 59

0903 259 781

hrabovska@polygraficka.sk
hospodárka internát 49 20 92 14 schotterova@polygraficka.sk
expedícia 49 20 92 81 polkorabova@polygraficka.sk
mzdová učtáreň 49 20 92 50 deakova@polygraficka.sk
kuchyňa 49 20 92 86 kuchyna@polygraficka.sk