Kurz na ochranu života a zdravia pre
3. ročník, účelové cvičenie pre 1. a 2. ročník

V dňoch 21.9.2015 – 23.10.2016 sa študenti III.GMB a III. G a 27.9.2016 – 29.10.2016 sa študenti III.GMA zúčastnili Kurzu na ochranu života a zdravia.Kurz mali rozdelený do troch dní. Túry absolvovali na Kolibu, Peknú cestu a na Železnú studienku. Žiaci dostali nové informácie z oblasti zdravotníctva, so zameraním na prvú pomoc v rôznych situáciách, s ktorými sa môžu stretnúť v bežnom živote. Z topografie si overili svoje znalosti v orientácii podľa mapy, precvičili si prácu s buzolou a určovanie azimutu. Spoznávali prírodu prostredníctvom vyskytujúcich sa rastlín a živočíchov v regióne a hodnotili aj negatívny vplyv človeka na prírodu. Študenti dostali tiež informácie z oblasti civilnej obrany, ako aj informácie, ako sa zachovať v mimoriadnych situáciách.
Súčasťou programu bola aj opekačka. Študenti si nielen pochutnali na špekačkách a slanine, ale si aj precvičili v praxi dodržiavanie potrebných bezpečnostných predpisov pri práci s ohňom v prírode.
Spoločnosť im v jednotlivých dňoch podľa harmonogramu robili študenti prvých aj druhých ročníkov v rámci účelového cvičenia.

Mgr. Ľ. Pistlová, PhD