Ústna forma internej časti maturitnej skúšky v šk. r. 2022/2023

INFORMÁCIE PRE MATURANTOV Akademický týždeň sa začína 22. mája 2023 (pondelok) a končí sa 26. mája 2023 (piatok). Ústna forma internej časti maturitnej skúšky 2023 sa bude konať v termíne od 29. mája 2023 (pondelok) do 02. júna 2023 (piatok). V prípade neúčasti na maturitnej skúške pre vážne, najmä zdravotné dôvody je žiak povinný ospravedlniť sa riaditeľovi školy do troch dní od termínu konania skúšky. Žiak súčasne s lekárskym potvrdením predloží aj Žiadosť o konanie maturitnej skúšky v náhradnom termíne. Ak žiak neúspešne vykoná maturitnú skúšku z 1 alebo 2 predmetov a chce konať opravnú maturitnú skúšku, vyplní Žiadosť o konanie […]

SZIA BUDAPEST

Blížil sa koniec apríla a my sme sa opäť vybrali spoznávať krásy európskej metropoly. Tentokrát to bola Budapešť. Všetci spoznávania chtiví nastúpili vo štvrtok 28. apríla do XXL autobusu a vydali sme sa v ústrety veľkomestským dobrodružstvám. Plní očakávania sme sa rozhodli preskúmať jedno z najkrajších miest ležiacich na rieke Dunaj. Prvou zastávkou bolo Tropicarium, kde sme obdivovali morské aj sladkovodné živočíchy a dokonca sme mali možnosť dotknúť sa rají. Po žraločích úsmevoch a obdivovaní aligátorov sme sa vybrali do Pešti na pešiu prehliadku. Parlament, Svätoštefanská katedrála, stará synagóga a židovská štvrť nás ohromili svojou majestátnosťou. Unavení sme sa pobrali […]

English Week s Grahamom

Už je pravidlom, že v posledných mesiacoch školského roka sa na škole koná intenzívny konverzačný kurz anglického jazyka s anglickým lektorom Grahamom Lastom. Tí, čo ho poznajú, sa vždy tešia, že sa budú môcť zúčastniť, zlepšiť si angličtinu a dozvedieť sa nové fakty zo života krajín, kde je angličtina materinským jazykom. Tí, ktorí sa s Grahamom stretávajú po prvý raz, sú nadšení a prekvapení, koľko a v akej intenzite sa dá za týždeň stihnúť. Tento rok sa English Week konal od 9. do 12. mája, takže namiesto zvyčajných 5 dní to žiaci zvládli kvôli štátnemu sviatku za štyri dni. Aktivizácia poznatkov, dialógy, riešenie problémových situácií a naberanie novej […]

PRIJÍMACIE KONANIE pre šk. rok 2023/2024 – PRIJATÝ/NEPRIJATÝ

Odvolacie konanie: Stiahnite si výsledky prijímacieho konania kliknutím na odkaz:

Najkrajší kalendár Slovenska

NAJKRAJŠÍ KALENDÁR SLOVENSKA – OCENENIE

ZÍSKALI SME ČESTNÉ UZNANIE v súťaži NAJKRAJŠÍ KALENDÁR SLOVENSKA Maličkosti, ktoré nás veľmi tešia. ĎAKUJEME porote súťaže a tiež všetkým, ktorí sa podieľali na vytvorení tohto krásneho viaclistového kalendára Strednej odbornej školy polygrafickej. Skvelá práca!

Packaging Star SOŠ polygrafická

PACKAGING STAR 2023

Celú fotogalériu zo súťaže nájdete na našom FACEBOOKU. Stredná odborná škola polygrafická zorganizovala v dňoch 27. – 29. 4. 2023 medzinárodnú súťaž obalárov pod názvom Packaging Star 2023. Ide o prvý ročník takejto súťaže žiakov pripravujúcich sa na povolanie zo skupiny odborov 34 Polygrafia a médiá. Organizátori tejto medzinárodnej súťaže mali za cieľ podporiť a oceniť žiakov škôl, ktorí sa pripravujú na povolanie v odbore dizajnu obalov. Žiaci si mohli overiť a porovnať vedomosti získané v škole na medzinárodnej úrovni, mohli získať nové poznatky v odbore, prehĺbiť si nadobudnuté vedomosti pri riešení konkrétnych zadaní, zdôrazniť hrdosť na svoje povolanie a nadviazať neformálne styky s ostatnými žiakmi a pedagógmi pôsobiacimi v polygrafickom […]

Stredoškolská liga v malom futbale

Stredoškolská liga v malom futbale

V dňoch 17. 4 – 20. 4. 2023 sa v športovom areáli Mladej gardy uskutočnil turnaj stredoškolskej ligy v malom futbale. Zastúpenie na tomto turnaji mala aj naša škola. Keďže sa do premiérového ročníka turnaja prihlásilo až 45 škôl z celého Bratislavského kraja, organizátori sa museli popasovať s náročnou úlohou a turnaj musel byť rozdelený na niekoľko dní. Slovenský zväz malého futbalu ako hlavný organizátor pod záštitou Bratislavského kraja určil, že turnaj sa odohrá v ôsmich základných skupinách A až H, z ktorých prvé dve družstvá postúpia do bojov o celkové umiestnenie a celkového víťaza turnaja. Žreb turnaja určil, že futbalisti z našej školy odohrali svoje zápasy v základnej skupine E, a to dňa […]

Reportáž TA3 - praktické maturity na SOŠ polygrafickej
Ešport turnaj na SOŠ polygrafickej

POLYGRAFICKÁ CUP: E-ŠPORT turnaj

Viac fotografii nájdete na našom Facebooku. S veľkým nárastom popularity e-športov sa žiaci Strednej odbornej školy polygrafickej v spolupráci s pedagógmi rozhodli zorganizovať prvý ročník e-športového turnaja s názvom Polygrafická Cup. Samotná iniciatíva zorganizovať takýto turnaj prišiel od žiakov školy, vzhľadom k obľube digitálnych hier. Do akcie sa zapojilo aj občianske združenie Stredoškoláci, ktoré venovalo do súťaže ceny. Žiaci tak mali možnosť zasúťažiť si v obľúbených digitálnych hrách, zlepšiť tímovú spoluprácu, odreagovať a zabaviť sa. Samotná akcia pozostávala z dvoch častí, online a offline kola. Prvá, online časť, sa odohrala počas víkendu 28. a 29. januára a slúžila ako kvalifikácia do offline časti […]