Talentovaná mládež 2022

Ocenili žiačku Adrianu Buchmei

Gratulujeme Adriane Buchmei za úspešné reprezentovanie Strednej odbornej školy polygrafickej v celoštátnom kole ZENIT (programovanie) a zároveň ďakujeme pani MOV Ing. Ružene Bockovej, za kvalitné pedagogické vedenie. Skvelá práca! Primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Matúš Vallo ocení dňa 6.6.2022 šikovných žiakov, medzi ktorými je aj Adriana. Veľmi sa tešíme. Milí žiaci, prajeme vám veľa úspechov v ďalších súťažiach!

Prijímacie konanie - SOŠ polygrafická

VÝSLEDKY PRIJÍMACIEHO KONANIA

VÝSLEDKY Z PRIJÍMACIEHO KONANIA DOSTUPNÉ KU STIAHNUTIU: Neprijali Ťa na vysnívanú strednú školu? Stále je tu pre Teba DRUHÉ KOLO prijímačiek! Ozvi sa nám na skola@polygraficka.sk a nenechaj si ujsť príležitosť zaradiť sa medzi našich žiakov!

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky v šk. r. 2021/2022

Akademický týždeň sa začína 16. mája 2022 (pondelok) a končí sa 20. mája 2022 (piatok). Ústna forma internej časti maturitnej skúšky 2022 sa bude konať v termíne od23. mája 2022 (pondelok) do 27. mája 2022 (piatok). V prípade neúčasti na maturitnej skúške pre vážne, najmä zdravotné dôvody je žiak povinný ospravedlniť sa riaditeľovi školy do troch dní od termínu konania skúšky. Žiak súčasne predloží aj Žiadosť o konanie maturitnej skúšky v náhradnom termíne. Ak žiak neúspešne vykoná maturitnú skúšku z 1 alebo 2 predmetov a chce konať opravnú maturitnú skúšku, vyplní Žiadosť o konanie opravnej maturitnej skúšky. Ak žiak neuspeje z viac ako 2 predmetov a chce opakovať celú […]

POZVÁNKA NA PRIJÍMACIU SKÚŠKU

Riaditeľ Strednej odbornej školy polygrafickej v Bratislave, na základe prihlášky na štúdium na tunajšej škole pozýva prihlásených žiakov na písomné prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky, ktoré sa uskutočnia dňa 2. mája 2022 a 9. mája 2022 v Strednej odbornej škole polygrafickej, Račianska 190, Bratislava. Žiak sa dostaví na vrátnicu školy o 8,00 hod. Rodič alebo sprievod žiaka do priestorov školy nevstupuje. Registrácia žiakov je na vrátnici školy, žiak predloží pozvánku na prijímaciu skúšku. Prijímacia skúška zo SJL trvá 45 minút a bude ako prvá v poradí od 8,30 h do 9,15 h. Prijímacia skúška z […]

Celoslovenské kolo - SOŠ polygrafická

ZENIT – celoslovenské kolo

V dňoch 29.3. až 31.3.2022 sa uskutočnilo celoslovenské kolo súťaže Zenit v programovaní na Strednej odbornej škole techniky a služieb v Brezne a to v kategóriách grafik, webdeveloper. Na súťaži sa zúčastnili víťazi z krajských kôl. Bratislavský kraj reprezentovali dvaja naši žiaci, ktorí v celoslovenskej konkurencii získali veľmi pekné umiestnenie. V kategórií  grafik umiestnila na 3. mieste Adriana Buchmei 4.GMB V kategórií webdeveloper sa umiestnil na 4. mieste. Dávid Roman 3.GMA Srdečne gratulujeme víťazom k dosiahnutým výsledkom a za reprezentáciu našej školy.

Pre žiakov - LINKY POMOCI Ukrajina

ZÍSKAJ BODY KU PRIJÍMAČKÁM 2022/2023

Stredná odborná škola polygrafická organizuje súťaž MOJA VÝHOVORKA Vytvor fotomontáž, ilustráciu inšpirovanú tvojou obľúbenou výhovorkou. Prácu pošli do 20. apríla 2022 na adresu: Račianska 190, 835 26 Bratislava s názvom “SÚŤAŽ” alebo na e-mail: molnarova@polygraficka.sk . Napíš základné informácie: meno, vek a ZŠ. Súťaž je určená pre 9. ročník ZŠ. Za účasť v súťaži získaš body do prijímacieho konania! Návrat ku súborom k prijímaciemu konaniu

Modelovanie 3D - grafik digitálnych médií

Žiaci, študujúci odbor grafik digitálnych médií, modelovali budovu našej školy a internátu

Žiaci odboru GRAFIK DIGITÁLNYCH MÉDIÍ si počas praktického vyučovania prechádzajú rôznymi výukovými blokmi, jedným z nich je aj blok 3D modelovania. Pozrite si niektoré z posledných prác našich žiakov z bloku zameraného na 3D-čko. Pár dní výuky stačí na to, aby žiak vedel pracovať v 3D programe a ovládal jeho základy. VIDEO UKÁŽKY: Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa SOŠ POLYGRAFICKÁ (@polygraficka)

PSYCHOLOGICKÁ POMOC ŽIAKOM

Eva Limbecková – kabinet č. 003 Zdravím vás v Novom roku 2022. Prajem veľa zdravia a elánu začať rok s víziami, ktoré vás nabijú novou energiou a elánom zrealizovať všetko čo ste v predchádzajúcom roku nestihli, alebo nemohli uskutočniť. Príčiny sú nám všetkým známe. Máme za sebou dva ťažké roky, ktoré mnohým spôsobil situácie a stavy, ktoré dovtedy nepoznali. Život nás učí a skúša zároveň a nie vždy máme pocit, že sa to dá, alebo že to zvládneme. Je to aj prípad dištančného vyučovania, sociálnej izolácie a spôsobu zvládať každodenné povinnosti odlišne ako to bolo doteraz. Rada každého z vás […]

Záujem o štúdium na strednej odbornej škole polygrafickej

Najčastejšie otázky žiaka základnej školy, ktorý u nás chce študovať

Máte uverejnené PODMIENKY PRIJATIA? Všetky dôležité dokumenty nájdete v hlavnom menu PRE ZÁUJEMCOV – PODMIENKY PRIJATIA alebo kliknite na odkaz. Ako si podať prihlášku na SOŠ polygrafickú sídliacu v Bratislave? Prihlášku na Strednú odbornú školu polygrafickú nájdete na podstránke PRIJÍMACIE KONANIE (riaďte sa podľa pokynov Vašej základnej školy). Vyberáte si jeden z odborov: ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH ODBOROV Kedy máte DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ? Hromadný DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ sa momentálne neplánuje. V prípade záujmu kontaktujte skola@polygraficka.sk a informujte sa o možnosti individuálnej návštevy školy. Dostávajú žiaci vašej školy prospechové štipendium? Áno, žiaci študijného odboru Operátor tlače získavajú, pre veľmi vysoký dopyt na trhu […]