Račianska 190, 835 26 Bratislava

ROZHODNUTIE MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR

ROZHODNUTIE Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto: V školskom roku 2020/2021 sa zrušuje externé testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl a externá časť maturitnej skúšky. 2. Riadny termín na vyskúšanie a hodnotenie žiakov za prvý polrok školského roka 2020/2021 sa predlžuje do 31. marca 2021 pre žiakov, ktorých nebolo možné vyskúšať v prvom polroku školského roka 2020/2021; týmto žiakom sa výpis polročného vysvedčenia vydá 31. […]

Študuj na SOŠ polygrafickej a staň sa profesionálom vo svete médií.

Študijné odbory:Operátor tlačeOperátor knihárskych technológiíGrafik tlačových médií Grafik digitálnych médiíGrafika tlačovín – dizajnér médiíPolygrafická technológia Potrebujete s nami komunikovať? Napíšte nám na skola@polygraficka.sk. Prihlášku na SOŠ polygrafickú odovzdávaš riaditeľovi svojej základnej školy. Pozrite si aj:Prijímacie konanie – Stredná odborná škola polygrafická (polygraficka.sk) Pozrite si náš INSTAGRAM.Sledujte aj náš FACEBOOK. Zaujímavé videá školy nájdete aj na našom YOUTUBE. Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa SOŠ POLYGRAFICKÁ (@polygraficka) Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa SOŠ POLYGRAFICKÁ (@polygraficka) Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa SOŠ POLYGRAFICKÁ (@polygraficka)

#everyindividualmatters

Hovorí ti niečo meno Natália Pažická? Možno áno, ale ak náhodou nie, tak klikaj na video s dobre ju počúvaj, má ti čo povedať! Natália sa aktívne a do hĺbky zaujíma o viaceré témy spojené s ekológiou a udžateľnosťou. Dôležité informácie potom zaujímavým a zrozumiteľným spôsobom prezentuje na svojom instagramovom a facebookovom účte či youtube kanáli. https://www.youtube.com/watch?v=uxN-B3dRqnE Drží sa pri tom hesla #everyindividualmatters a prízvukuje, že treba vždy začať od seba a snaha každého z nás má zmysel. Viac Vám zajtra povie ona sama. #everyindividualmatters je aj názvom ňou založeného OZ, ktoré každý mesiac pomáha tým, ktorí to potrebujú. V […]

Výnimočná hodina angličtiny

Naši žiaci mali možnosť zúčastniť sa dňa 2.12.2020, špeciálnej hodiny angličtiny, kde sa virtuálne stretli s mladou Indkou Pushpanjali. Na začiatku prezradila pár vecí o sebe – pochádza z Bangaloru, kde aj vyštudovala univerzitu, momentálne žije vo Frankfurte a venuje sa práci s deťmi. Pokračovala pár informáciami o geografii Indie a jej kultúrnych pamiatkach. Tu už sa rozprúdila debata, žiaci písali jednu otázku za druhou a Pushpanjali sa snažila každú jednu detailne a zrozumiteľne zodpovedať. Priblížila nám indickú kultúru, mentalitu, náboženstvo, zvyky a dokonca aj počiatky vzdelávacieho systému. Debata trvala až 2 hodiny, napriek tomu je určite mnoho vecí, o […]

AMNESTY INTERNATIONAL

Uskutočnilo sa ďalšie zo série podujatí organizovaných online. Mgr. Martin Posch, PhD., predseda správnej Amnesty International Slovakia porozprával o tejto mimo-vládnej neziskovej organizácii, priblížil žiakom kauzy a činnosť Amnesty International na Slovensku a vo svete a taktiež porozprával, ako sa žiaci môžu zapojiť do boja za dodržiavanie ľudských práv.

Školské kolo Olympiády v AJ

Konalo sa školské kolo Olympiády v anglickom jazyku, ktorého sa zúčastnilo takmer 50 študentov. Hoci v netradičnej on-line forme, sme radi, že si študenti našli čas a strávili s nami väčšinu svojho dňa. Po teste, ktorí študenti vypĺňali prostredníctvom Edupage sme sa s najlepšími stretli cez MS TEAMS v dvoch jazykových disciplínach. S radosťou vám oznamujeme, že najlepšie sa umiestnila Emma Krajčovičová z IV.GMB a veríme, že bude školu úspešne reprezentovať aj v okresnom kole.

Konal sa Zenit – grafik, webdeveloper

Dňa 25.11.2020 sa konalo krajské kolo súťaže Zenit v kategóriách webdeveloper a grafik. Súťaž prebehla online a korektne. Obtiažne zadania dali zabrať žiakom stredných škôl, no všetci to doviedli do úspešného konca. Zúčastneným ďakujeme za účasť a teraz si už iba počkať na hodnotenie odbornej komisie 🙂

Adventný kalendár

Všetkým zamestnancom, žiakom, rodičom a priateľom SOŠ polygrafickej prajeme príjemný advent. Počas adventu máme pre Vás prichystaný adventný kalendár plný prekvapení. Sledujte nás na stránke školy, Instagrame a Facebooku. Adventný kalendár – SOŠ polygrafická

Letná prázdninová fotografia

Žiaci SOŠ polygrafickej sa majú možnosť účastniť rôznych súťaží. Jednou zo súťaží je aj PRÁZDNINOVÁ FOTOGRAFIA. Fotografie vždy posudzuje odborná komisia, ktorá hodnotí tvorivý výkon podľa stanovených kritérií. Tento rok sa do Letnej prázdninovej fotografie zapojilo celkom 17 žiakov. Súťaživosť žiakov napomáha ich napredovaniu. Ocenené boli 3 fotografie. Prinášame vám fotografie, z ktorých možno zopár nájdete neskôr aj v propagačných materiáloch školy. Tešíme sa, že v škole máme žiakov, ktorí si nenechávajú uchádzať príležitosti a makajú na svojom portfóliu prác.