Račianska 190, 835 26 Bratislava

Sme motivovaní študovať

Absolvovali sme zaujímavú prednášku o práci a cestovaní po USA. Tímea nám priblížila svoju skúsenosť s cestovaním a prácou v Amerike. Ako študentka vysokej školy sa prihlásila do programu, ktorý vysokoškolákom umožňuje spoznávať rôzne krajiny a ich kultúru. Je to jeden z benefitov štúdia na vysokej škole. Vďaka tejto možnosti sa študent dokáže zdokonaliť v cudzom jazyku, zároveň si aj privyrobiť a bude mať hodnotnú skúsenosť do života. Timka nám porozprávala o lete, ktoré strávila v Amerike – o tom, kde všade pracovala a ktoré miesta popri práci navštívila. Bolo zaujímavé počúvať prednášku o živote a mentalite ľudí v Amerike z pohľadu Slovenky. Niektorých nerozhodnutých žiakov našej školy táto prednáška určite […]

ÚSPECH v medzinárodnej súťaži!

Aj tento rok sa naši žiaci zapojili do medzinárodnej súťaže, ktorú organizuje škola Technical School of Media and Printing v Krakove. Súťažilo sa v tvorbe plagátov na tému THE WORLD AFTER. Téma bola výstižná na túto dobu, žiaci mali veľa kreatívnych nápadov a konkurencia bola silná. Tretie miesto sme vyhrali s plagátom žiačky Niny Tessedíkovej z III.G . Nina vytvorila dva plagáty, ktoré nájdete v galérii, no súťažiť mohol len jeden. Bola to ťažká voľba, veď posúďte sami. Oficálne vyhlásenie výsledkov súťaže v Krakove

Ocenenie predsedom Bratislavského samosprávneho kraja

Pani Ing. Judita Földesová bola pri príležitosti Dňa učiteľov 2021 ocenená predsedom Bratislavského samosprávneho kraja. Na Strednej odbornej škole polygrafickej pôsobí od roku 1997, aktuálne na pozícií zástupkyne pre teoretické vyučovanie. Jej aprobáciou sú odborné predmety. Vo vyučovaní aplikuje najnovšie poznatky v oblasti digitálnych médií, grafiky a reklamy. Gratulujeme k oceneniu a prajeme veľa úspechov v práci. Viac o prínosnej práci pani Földesovej sa dočítate v budúcom čísle Mladého polygrafa.

4. ročníky – prezenčné vyučovanie PV – od 16. 2. 2021

V zmysle rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa počnúc 16.02.2021 (utorok) ruší dištančná výučba pre končiace ročníky stredných škôl a prechádza sa na prezenčnú formu výučby – v našej škole na úseku praktického vyučovania (predmet odborný výcvik – ODV). Uvedená zmena sa týka tried IV.GMA, IV.GMB a IV.TMT – žiaci týchto tried nastúpia na odborný výcvik podľa platného rozvrhu školy: 16.–19.02.2021 (ut–pia – nepárny týždeň) žiaci IV.GMB a IV.TMT (návrat žiakov študijného odboru operátor tlače na OV do firiem ešte upresníme), 22.–25.02.2021 (po–št – párny týždeň) žiaci IV.GMA. Teoretické vyučovanie bude v uvedených triedach, ako aj v triede IV.G, naďalej prebiehať dištančnou formou tak ako doteraz, teda bez zmeny. Školský […]

BODY KU PRIJÍMAČKÁM? SÚŤAŽ

Kliknite SEM pre PODMIENKY PRIJATIA 2020/2021 Študijné odbory:Operátor tlačeOperátor knihárskych technológiíGrafik tlačových médií Grafik digitálnych médiíGrafika tlačovín – dizajnér médiíPolygrafická technológia Potrebujete s nami komunikovať? Napíšte nám na skola@polygraficka.sk.

ŠTVRTÁCI od 8.2.2021 nenastupujú!

Vážené kolegyne a kolegovia, žiaci. V zmysle odporúčania REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BRATISLAVA hlavné mesto, SOŠ polygrafická od 8.2.2021 pokračuje v dištančnom vzdelávaní všetkých ročníkov. Z tohto dôvodu bude škola uzatvorená do odvolania. O ďalšom postupe Vás budeme informovať. https://www.ruvzba.sk/aktuality/skoly_ba_kraj.pdf Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ

TESTOVANIE pred nástupom do školy

V súvislosti s plánovaným obnovením prezenčného vyučovania v školách pre 1. stupeň základných škôl a žiakov končiacich ročníkov stredných škôl  od pondelka 8. 2. 2021 pripravil Bratislavský samosprávny kraj možnosť pre zamestnancov škôl a školských zariadení, žiakov a  ich zákonných zástupcov dať sa otestovať na COVID-19 na odbernom mieste na Sabinovskej 16 (na parkovisku). Testovanie bude prebiehať v termíne od piatku 5.2. 2021 (popoludní) do nedele 7.2. 2021 (sobota a nedeľa počas celého dňa). Prihlasovanie prebieha elektronickou formou. https://bratislavskykraj.sk/testovanie-bsk/ Vyplňte meno, priezvisko, e-mail a školu. Vyberte si dátum. Vyberte si voľný čas. Voľná kapacita je zobrazená ako počet voľných miest / kapacita. Napríklad 4/10 znamená, že v danom […]