Ako cvičiť a vyčistiť si hlavu?

Naše telocvične asi tak skoro nenavštívime, a preto si urobte aspoň pár kompenzačných cvikov, keďže pri dištančnom vzdelávaní väčšina z vás pracuje posediačky pri počítači. Pripravil som pre vás sústavu jednoduchých cvikov s krátkymi názornými ukážkami,aby ste sa mohli lepšie zorientovať v popise jednotlivých cvičení. (článok s cvikmi pokračuje pod videom) Na toto cvičenie v domácom prostredí môžete použiť karimatku alebo obyčajnú deku – cviky sú zamerané hlavne na posilňovanie chrbtového a brušného svalstva. Pred cvičením si dajte krátku rozcvičku, ako robíme na telesnej – začnite krúžením hlavy ,rúk, boky, podrepy únožmo čelne (viď ukážku), pár drepov a pod. Použil […]

ROZHODNUTIE MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR

ROZHODNUTIE Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto: V školskom roku 2020/2021 sa zrušuje externé testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl a externá časť maturitnej skúšky. 2. Riadny termín na vyskúšanie a hodnotenie žiakov za prvý polrok školského roka 2020/2021 sa predlžuje do 31. marca 2021 pre žiakov, ktorých nebolo možné vyskúšať v prvom polroku školského roka 2020/2021; týmto žiakom sa výpis polročného vysvedčenia vydá 31. […]

2. kolo prijímacích pohovorov dňa 22. 6. 2021

2. kolo prijímacích pohovorov pre žiakov, ktorí boli neúspešní v prvom kole, sa bude konať 22. 6. 2021.Potrebujete viac informácií? Neváhajte nás kontaktovať na skola@polygraficka.sk. POZVÁNKA NA PRIJÍMACIU SKÚŠKU ……………………………………………………………………………………………………………………….. PODMIENKY PRIJATIA 2021/2022POZVÁNKA na prijímaciu skúšku – Stredná odborná škola polygrafická (polygraficka.sk) Študijné odbory:Operátor tlačeOperátor knihárskych technológiíGrafik tlačových médií Grafik digitálnych médiíGrafika tlačovín – dizajnér médiíPolygrafická technológia Potrebujete s nami komunikovať? Napíšte nám na skola@polygraficka.sk. Prihlášku na SOŠ polygrafickú odovzdávaš riaditeľovi svojej základnej školy. Pozrite si aj:Prijímacie konanie – Stredná odborná škola polygrafická (polygraficka.sk) Pozrite si náš INSTAGRAM.Sledujte aj náš FACEBOOK. Zaujímavé videá školy nájdete aj na našom YOUTUBE.

UBYTOVANIE PRE ŠTUDENTOV VŠ

Školský internát pri SOŠP ponúka ubytovanie študentom vysokých škôl. Bližšie informácie cez e-mail: hrabovska@polygraficka.sk alebo telefonický kontakt: hospodárska správa: 02/4920 9259, 0903/259 781 , vrátnicu: 02/4920 9210

slide

Termíny prázdnin 2020/2021

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2020/2021 Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách jesenné 28. október 2020 (streda) 29. október – 30. október 2020 2. november 2020 (pondelok) vianočné 22. december 2020 (utorok) 23. december 2020 – 7. január 2021 8. január 2021 (piatok) polročné 29. január 2021 (piatok) 1. február 2021 (pondelok) 2. február 2021 (utorok) jarné Bratislavský kraj, 1. marec – 5. marec 2021 8. marec 2021 (pondelok) veľkonočné 31. marec 2021 (streda) 1. apríl – 6. apríl 2021 7. apríl 2021 (streda) letné 30. jún 2021 (streda) 1. júl – 31. […]

Dôležité dokumenty: VYHLÁSENIA a DOTAZNÍKY

Žiaci všetkých ročníkov SOŠ polygrafickej odovzdajú dňom nástupu do školy 2. 9. 2020 a osoby ubytované na školskom internáte prvým dňom nástupu na internát na vrátnici vyplnené a podpísané nasledovné formuláre: 1.       Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy (ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARC-CoV-2) 2.       Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti Zamestnanci školy vyplnia a odovzdajú dňom nástupu do práce – zdravotný dotazník a vyhlásenie zamestnanca pred nástupom do školy a školského zariadenia (ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARC-CoV-2) a majú povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest. Bez odovzdania uvedených formulárov a prekrytia horných dýchacích ciest (rúško, prípadne iná vhodná ochrana úst a nosa) […]

Hodnotenie jednotlivých vyučovacích predmetov

Stiahnite si nižšie uvedené súbory, aby ste zistili, či z predmetu z ktorého ste hodnotení, získate známku, alebo “absolvoval”. Toto rozhodnutie vzniklo po prerokovaní pedagogickou radou školy.

KORONAVÍRUS – VYHLÁŠKY

V prípade, že sa u niektorého žiaka objaví podozrenie na nákazu novým koronavírusom, prípadne sa toto podozrenie potvrdí, informujte nás prosím https://polygraficka.sk/kontakt/ . Ďakujeme.