Račianska 190, 835 26 Bratislava

PREVZATIE VYSVEDČENÍ – OZNAM PRE MATURANTOV

Oznam pre maturantov Vo štvrtok 30. 05. 2024 si žiaci 4. ročníka prevezmú Vysvedčenia o maturitnej skúške, Výučné listy, Dodatky k vysvedčeniu o maturitnej skúške a Vysvedčenia (koncoročné) nasledovne: V piatok 31. 05. 2024 si žiaci 4. ročníka prevezmú Vysvedčenia o maturitnej skúške, Výučné listy, Dodatky k vysvedčeniu o maturitnej skúške a Vysvedčenia (koncoročné) nasledovne:

Grafická škola Bratislava. Štúdium grafika na strednej škole v Bratislave

VIDEO: ŽIACI BOLI V ZAHRANIČÍ

V Cornude v najväčšom typografickom múzeu si naši študenti vysádzali a vytlačili plagáty a v Trevise v Museo Salce obdivovali futuristické plagáty. VIDEO:

Prijímacie konanie - SOŠ polygrafická

VÝSLEDKY PRIJÍMACIEHO KONANIA

SÚBORY K STIAHNUTIU: Stredná odborná škola polygrafickáPrijímacie konanie pre školský rok 2024/2025 ODPORUČENIE: VÝSLEDKY PRIJÍMACIEHO KONANIA:

ŠKOLA ŠKOLE – Boli sme na SOŠ IT

V rámci projektu ŠKOLA ŠKOLE nám Stredná odborná škola informačných technológií urobila prednášku o práci v kresliacom a kótovacom programe. Žiaci našej školy si následne nakreslili a pripravili šachovnicovú figúrku. Ďakujeme pedagógovi Bc. Kardošovi aj za praktickú ukážku a následné frézovanie figúrky na CNC stroji! Žiaci si mali možnosť odskúšať 3D modelovanie s výsledným produktom a prešli si celým postupom výroby.

Informácie pre maturantov

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky v šk. r. 2023/2024

Akademický týždeň sa začína 13. mája 2024  (pondelok) a končí sa 17. mája 2024 (piatok). Ústna forma internej časti maturitnej skúšky 2024 sa bude konať v termíne od 20. mája 2024 (pondelok) do 24. mája 2024 (piatok). V prípade neúčasti na maturitnej skúške pre vážne, najmä zdravotné dôvody je žiak povinný ospravedlniť sa riaditeľovi školy do troch dní od termínu konania skúšky. Žiak súčasne s lekárskym potvrdením predloží aj Žiadosť o konanie maturitnej skúšky v náhradnom termíne. Ak žiak neúspešne vykoná maturitnú skúšku z 1 alebo 2 predmetov a chce konať opravnú maturitnú skúšku, vyplní Žiadosť o konanie opravnej maturitnej skúšky. Ak žiak neuspeje z viac ako 2 predmetov […]

Stredoškolská liga v malom futbale

Stredoškolská liga v malom futbale – naši futbalisti vyhrali svoju základnú skupinu

V dňoch 15. 4. 2024 – 18. 4. 2024 sa v novootvorenom školskom športovom areáli na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej, Karola Adlera 5, uskutočnil turnaj – stredoškolská liga v malom futbale, do ktorého sa prihlásilo až 42 škôl z celého Bratislavského kraja. Futbalisti z našej školy odohrali svoje zápasy v základnej skupine J dňa 17. 4. 2024. Postupne si svoje futbalové zručnosti a schopnosti otestovali proti rovesníkom z Gymnázia Alberta Einsteina, Gymnázia C. S. Lewisa, zo Strednej zdravotníckej školy na Strečnianskej ulici a z domácej ,,Adlerky“. Prvý zápas naši futbalisti vyhrali 3:0, druhý zápas takisto 3:0, tretí zápas 2:0 a v záverečnom zápase v skupine si podelili body s domácimi […]

Grafická škola Bratislava. Štúdium grafika na strednej škole v Bratislave
English Week