Račianska 190, 835 26 Bratislava

Dôležité dokumenty: VYHLÁSENIA a DOTAZNÍKY

Žiaci všetkých ročníkov SOŠ polygrafickej odovzdajú dňom nástupu do školy 2. 9. 2020 a osoby ubytované na školskom internáte prvým dňom nástupu na internát na vrátnici vyplnené a podpísané nasledovné formuláre:

1.       Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy (ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARC-CoV-2)

2.       Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti

Zamestnanci školy vyplnia a odovzdajú dňom nástupu do práce – zdravotný dotazník a vyhlásenie zamestnanca pred nástupom do školy a školského zariadenia (ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARC-CoV-2) a majú povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest.

Bez odovzdania uvedených formulárov a prekrytia horných dýchacích ciest (rúško, prípadne iná vhodná ochrana úst a nosa) Vám nebude umožnený vstup do budovy školy.