Račianska 190, 835 26 Bratislava

English Week s Grahamom

Už je pravidlom, že v posledných mesiacoch školského roka sa na škole koná intenzívny konverzačný kurz anglického jazyka s anglickým lektorom Grahamom Lastom. Tí, čo ho poznajú, sa vždy tešia, že sa budú môcť zúčastniť, zlepšiť si angličtinu a dozvedieť sa nové fakty zo života krajín, kde je angličtina materinským jazykom. Tí, ktorí sa s Grahamom stretávajú po prvý raz, sú nadšení a prekvapení, koľko a v akej intenzite sa dá za týždeň stihnúť.

Tento rok sa English Week konal od 9. do 12. mája, takže namiesto zvyčajných 5 dní to žiaci zvládli kvôli štátnemu sviatku za štyri dni. Aktivizácia poznatkov, dialógy, riešenie problémových situácií a naberanie novej slovnej zásoby boli náplňou každého dňa.

Žiaci sa museli vynájsť v dialogických rolových hrách, preukázať pohotovosť pri reakciách a rozvíjali svoje jazykové zručnosti na všetkých úrovniach. Teší nás, že sa na kurz prihlásilo pomerne veľa prvákov a dúfame, že tak ako po iné roky, bude English Week s Grahamom jedným z highlightov školského roka.

PK CUJ