Račianska 190, 835 26 Bratislava

ENGLISH WEEK

Ako každoročne, aj tento rok sa na našej škole uskutočnil „English Week“. Žiaci druhého a tretieho ročníka, počas maturitného týždňa mali možnosť si overiť ako dobre ovládajú anglický jazyk. Na našej škole dobre známy lektor Graham Last otestoval znalosti našich žiakov v rôznych smeroch a to napríklad gramatiku, výslovnosť, známe fakty o svete alebo svoju schopnosť zosumarizovať na papier tému a následne o nej rozprávať pred spolužiakmi. 

English Week Učebňa žiaci

Na začiatku týždňa mali žiaci rešpekt komunikovať v cudzom jazyku, avšak po rýchlom predstavení a 2-3 dňoch precvičovania sa im podarilo „udomácniť sa“ a  zlepšiť svoje schopnosti. 

Týždeň išiel ako po masle, deň vyzeral približne takto: začal sa opakovaním predošlého dňa, precvičovali si následne gramatiku asi približne dve vyučovacie hodiny, po ktorých nasledovala predpríprava na maturitu. Ku koncu dňa vyčerpaní, ale nadšení žiaci mali možnosť hrať s pánom lektorom Kahoot!   

English Week Učebňa spoločná foto

Toto overenie znalostí, či už podľa názoru pána lektora alebo žiakov, pomôže k predbežnej príprave na maturitné skúšky. Žiaci budú mať možnosť sa opäť prihlásiť na „English Week“ budúci rok, a taktiež budúcoroční štvrtáci sú vítaní sa zúčastniť na septembrovom „English Weeku“, ktorý bude výhradne určený na prípravu na maturitné skúšky. 

V mene žiakov, ktorý sa zapojili do tejto akcie tento rok, by sme rady poďakovali škole, ktorá sa snaží aktívne pomôcť žiakom zlepšovať svoje vedomosti a pánovi lektorovi za výborný týždeň, ktorý mnohým žiakom zlepšil ich vedomosti. Tešíme sa na budúci rok. 

Martin Klčo, II.GMA

English Week Učebňa trieda
English Week Učebňa skúšajúci