Račianska 190, 835 26 Bratislava

Grafik tlačových médií

Profesia grafik tlačových médií je nástupcom polygrafických profesií sadzač, reprodukčný grafik a montážnik so zameraním na nové digitálne technológie v oblasti polygrafie. Digitalizácia polygrafickej výroby, vznik nových médií a nové technológie publikovania obrazových a textových informácií, ako aj možnosť čítania dennej tlače a kníh v digitálnej podobe, dali základ pre školský vzdelávací program Grafik médií.

Vzdelávanie zahŕňa typografiu, digitálne spracovanie stránok novín, časopisov, kníh a ostatných tlačových médií. Základom odbornej prípravy je digitálne spracovanie strán v programe InDesign, spracovanie vektorovej grafiky v programe Adobe Illustrator, editovanie obrázkov v programe Adobe Photoshop a použitie programu Adobe Acrobat a rôznych funkcií programu Adobe Distiller, znalosti operačného systému Apple Macintosh alebo Windows, dejiny polygrafie a pravidlá z oblasti typografie. Súčasťou prípravy je zalamovanie (layout) strán, uzatváranie digitálnych dokumentov pre ich ďalšie spracovanie v tlači.

Absolvent v praxi nájde uplatnenie ako DTP operátor, grafik, operátor prípravy tlače či v grafických a reklamných štúdiách.

Praktické vyučovanie sa realizuje v 1. ročníku ako súvislé 2-dňové a vo vyšších ročníkoch ako súvislé 4-dňové vyučovanie v predmete odborný výcvik. Môže sa uskutočňovať aj na pracoviskách organizácií pod vedením inštruktorov.

Kód a názov odboru štúdia: 3446 K grafik tlačových médií
Školský vzdelávací program: Grafik médií

Ukončenie štúdia: maturitnou skúškou – vysvedčenie o maturitnej skúške, dodatok k vysvedčeniu + výučný list

PREČÍTAJTE SI ČLÁNOK O TOMTO ODBORE:

Má odbor Grafik tlačových médií vôbec zmysel? – Stredná odborná škola polygrafická (polygraficka.sk)

Chcete sa dozvedieť viac? Kliknite na Grafik tlačových médií

Všetky študijné odbory:
Dizajnér obalov (NOVÝ ŠTUDIJNÝ ODBOR)
Operátor tlače
Operátor knihárskych technológií
Grafik tlačových médií
Grafik digitálnych médií
Grafika tlačovín – dizajnér médií
Polygrafická technológia

Potrebujete s nami komunikovať? Napíšte nám na skola@polygraficka.sk.