Račianska 190, 835 26 Bratislava

Kurz na ochranu života a zdravia pre 3. ročník, Účelové cvičenie pre 1. a 2. ročník

V termíne od 12. 9. 2022 do 23. 9. 2022 sa žiaci tretích ročníkov zúčastnili Kurzu na ochranu života a zdravia.Kurz mali rozdelený do troch dní. Túry absolvovali na Kolibu, Železnú studienku a Peknú cestu. Žiaci získali nové informácie z oblasti zdravotnej prípravy so zameraním na prvú pomoc v rôznych situáciách, s ktorými sa môžu stretnúť v bežnom živote. Spoznávali prírodu prostredníctvom vyskytujúcich sa rastlín a živočíchov v regióne a hodnotili aj negatívny vplyv človeka na prírodu. Žiaci získali informácie aj z oblasti civilnej ochrany a tiež o tom, ako sa zachovať v mimoriadnych situáciách. Výučba prebiehala formou prednášky spojenej s otázkami.

Spoločnosť im v jednotlivých dňoch podľa harmonogramu robili žiaci prvých a druhých ročníkov v rámci Účelového cvičenia.

V rekreačnom zariadení na Peknej ceste žiaci využili možnosť zahrať si basketbal, futbal a volejbal.

Počasie nám vcelku prialo, a tak si žiaci mohli naplno užiť pobyt v prírode.

Mgr. Ľubica Pistlová, PhD.

Účelové cvičenie SOŠ polygrafická