Račianska 190, 835 26 Bratislava

LYŽIARSKY KURZ 2024

Už od začiatku školského roka sa začalo hovoriť o lyžovačke. Čas rýchlo ubiehal, ani sme sa nenazdali a zrazu sme stáli v nedeľu 28. 2. 2024 pred našou školou, nakladali sme batožinu a lyžiarsky výstroj do autobusu.


Cestou v autobuse sme sa veľmi dobre zabávali a boli sme plní očakávania. Po príchode do obce Bystrá sme sa ubytovali v penzióne Bystrinka, kde sme dostali podrobné pokyny od našich učiteľov o tom, čo nás čaká a neminie 😊.


Prvé tri dni sme strávili v lyžiarskom stredisku na Táloch. Hneď prvý deň lyžovania sme sa rozdelili do štyroch skupín podľa našich zručností. V skupinách sme lyžovali s menšími presunmi žiakov s našimi inštruktormi po zvyšok týždňa.


Po „oprášení“ lyžiarskych skúseností a aj nadobudnutí nových sme sa vo štvrtok presunuli do lyžiarskeho strediska Mýto pod Ďumbierom, kde sme lyžovali aj v piatok. Všetci sme sa zhodli, že tento svah sa nám páčil viac.

lyžovačka zo strednej školy


Každý deň po návrate do penziónu sme si oddýchli, aby sme boli pripravení zvládať každý nasledujúci deň. Niektorí sa rozhodli využiť na relax v stredu poobede wellness v hoteli Bytrá. Bazén bol super, ale teplá vírivka mala pre nás predsa len väčšie čaro.


Svoj voľný čas sme si niektorí krátili pri biliarde alebo stolnom hokeji, a, samozrejme, aj rozprávaním sa na izbách. A tak sme získali nových priateľov aj z ostatných prváckych tried.


Napriek tomu, že ku koncu týždňa sme boli už všetci unavení, sa našťastie nestal žiadny úraz. V piatok 2. 2. 2024 sme sa po poslednej zaberačke na lyžiach vracali do Bratislavy za krásneho slnečného počasia. Cestou mnohí od únavy pospali, ale ku koncu cesty predsa len niektorí ožili a zanôtili aj slovenské pesničky.


Touto cestou by sme sa chceli poďakovať našim učiteľom za snahu a trpezlivosť pri lyžovaní a nielen pri ňom 😊. Vďaka patrí aj pani inštruktorke Takáčovej za veľkú trpezlivosť so štvrtým družstvom. V neposlednom rade však patrí obrovská vďaka pani učiteľke Pistlovej, ktorá pre nás celý kurz zorganizovala.

žiaci I. ročníka

Lyžiarsky kurz 2024