Račianska 190, 835 26 Bratislava

Ocenenie predsedom Bratislavského samosprávneho kraja

Pani Ing. Judita Földesová bola pri príležitosti Dňa učiteľov 2021 ocenená predsedom Bratislavského samosprávneho kraja.
Na Strednej odbornej škole polygrafickej pôsobí od roku 1997, aktuálne na pozícií zástupkyne pre teoretické vyučovanie.
Jej aprobáciou sú odborné predmety. Vo vyučovaní aplikuje najnovšie poznatky v oblasti digitálnych médií, grafiky a reklamy.

Gratulujeme k oceneniu a prajeme veľa úspechov v práci.

Viac o prínosnej práci pani Földesovej sa dočítate v budúcom čísle Mladého polygrafa.