Račianska 190, 835 26 Bratislava

Operátor tlače

Profesia operátor ofsetovej tlače je nástupcom klasickej polygrafickej profesie tlačiar, úzko zameraná na ofsetovú tlač. Vývoj tlačových strojov, modernizácia polygrafických materiálov, digitalizácia dát pre výrobu tlačových foriem a veľký podiel digitalizácie tlačových strojov zmenili profesiu tlačiar na riadenie procesu tlače prostredníctvom digitálnych technológií v podobe riadiacich jednotiek tlačových strojov. Práca ofsetového tlačiara sa tak zmenila skôr na prácu operátora ofsetovej tlače.

Základom prípravy je zvládnutie ofsetovej tlače na maloformátových ofsetových tlačových strojoch. Súčasťou prípravy je aj oboznámenie sa s výrobou ofsetovej tlačovej formy, hodnotenie kvality tlačovej formy, potláčaných materiálov a produktov tlače. Operátor ofsetovej tlače vie prijímať digitálne dáta o tlačovej forme a pomocou nich riadiť operácie pri príprave tlačového stroja s použitím výpočtovej techniky ako aj riadiť produktívnu tlač v ofsetovom tlačovom stroji prostredníctvom riadiaceho pultu a programového vybavenia tlačového stroja.

Praktické vyučovanie sa realizuje v 1. ročníku ako súvislé 2-dňové a vo vyšších ročníkoch ako súvislé 4-dňové vyučovanie v predmete odborný výcvik. Môže sa uskutočňovať aj na pracoviskách organizácií pod vedením inštruktorov.

Kód a názov odboru štúdia: 3457 K operátor tlače
Školský vzdelávací program: Operátor ofsetovej tlače

Ukončenie štúdia: maturitnou skúškou – vysvedčenie o maturitnej skúške, dodatok k vysvedčeniu + výučný list

Chcete sa dozvedieť viac? Kliknite na operátor ofsetovej tlače.

Všetky študijné odbory:
Dizajnér obalov (NOVÝ ŠTUDIJNÝ ODBOR)
Operátor tlače
Operátor knihárskych technológií
Grafik tlačových médií
Grafik digitálnych médií
Grafika tlačovín – dizajnér médií
Polygrafická technológia

Potrebujete s nami komunikovať? Napíšte nám na skola@polygraficka.sk.