Račianska 190, 835 26 Bratislava

OTVORENIE ŠK. ROKU 2022/2023

Otvorenie školského roku pre žiakov I. ročníka sa bude konať o 9.00 hod. pred vchodom do budovy školy. Súčasťou otvorenia školského roku bude aj rozdelenie do jednotlivých tried.

Otvorenie školského roku ostatných tried sa uskutoční priamo v triedach, 8.30 – 11.00 hod.

Triedni učitelia I. ročníkov nastúpia o 8.55 hod. pri vrátnici TV na otvorenie školského roku a rozdelenie žiakov do tried. Po otvorení školského roka sa žiaci premiestnia do tried.

Trieda Triedny učiteľ Učebňa
I.GMA Mgr. Koteková 005
I.GMB Mgr. Dugovičová 208
I.TMT Mgr. Pistlová, PhD. 004
I.G Ing. Soľavová 001
II.GMA Ing. Fialová 205
II.GMB Mgr. art. Molnárová, 8.00 – 10.00 hod. 201
II.TMT Mgr. Hudec, 8.00 – 10.00 hod. 117
II.G Ing. Kovácsová 118
III.GMA Mgr. Prívozníková 101
III.GMB Mgr. Rebrová 008
III.TM Mgr. art. Jankovičová 114
III.G Mgr. art. Molnárová, 10.00 – 12.00 hod. 123
IV.GMA Mgr. Hudec, 10.00 – 12.00 hod. 117
IV.GMB Mgr. Jakúbková 109
IV.TMT Mgr. Boledovičová 222
IV.G Ing. Mularčíková 204

Zoznamy žiakov zadelených do jednotlivých tried budú zverejnené vo vestibule budovy TV. Vyučovanie v I. polroku 2022/2023 začína párnym týždňom.
Dňa 6.9.2022 sa vyučovanie začína triednickými hodinami, prípadne podľa rozpisu, 3. a 4. vyučovacia hodina bude podľa náhradného rozvrhu.