Račianska 190, 835 26 Bratislava

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

Dňa 15. 11. 2022 sa uskutoční triedne rodičovské združenie podľa nasledovného rozpisu.

Trieda Čas Učebňa Triedny učiteľ
I.GMA 15.30 005 Mgr. Koteková
I.GMB 15.30 208 Mgr. Dugovičová
I.TMT 15.30 004 Mgr. Pistlová, PhD.
II.GMA 17.00 online Teams Ing. Fialová
II.GMB 17.00 online Teams Mgr. art. Molnárová
II.TMT 15.30 101 Mgr. Hudec
III.GMA 17.00 online Teams Mgr. Prívozníková
III.GMB 16.00 008 Mgr. Rebrová
III.TM 17.00 online Teams Mgr. art. Jankovičová
IV.GMA 16.00 101 Mgr. Hudec
IV.GMB 15.30 109 Mgr. Jakúbková
IV.GMT 15.30 201 Mgr. Boledovičová
I.G 15.30 001 Ing. Soľavová
II.G 15.30 118 Ing. Kovácsová
III.G 16.00 online Teams Mgr. art. Molnárová
IV.G 18.00 online Teams Ing. Mularčíková
Rodičovské združenie SOŠ polygrafická