Račianska 190, 835 26 Bratislava

ŠKOLSKÁ PSYCHOLOGIČKA


Mgr. Eva Limbecková

V školskom roku 2021/2022 som začala pôsobiť na Strednej odbornej škole polygrafickej na pracovnej pozícii školský psychológ. Môj čas, kedy som vám k dispozícii je pondelok a štvrtok od 10.00 do 14.00 hod, kabinet číslo 003 prízemie v budove teoretického vyučovania.

Sekcia POMOC na webe školy

Školský psychológ - SOŠ polygrafická